Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Natuurlijk Samen voor een veilig Groningen

11 mei 2014 -

Op dinsdag 13 mei 2014 vindt in Groningen de conferentie “Natuurlijk Samen voor een veilig Groningen & Ommeland” plaats. Centraal thema is de verbetering van de veiligheid van de woon- en leefomgeving van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders. Een interactieve middag voor iedereen die vindt dat LHBT’s zich veilig moeten voelen en veilig kunnen zijn in hun directe woonomgeving en die op zoek is naar mogelijkheden voor een effectieve aanpak.

Tijdens de conferentie wordt met een afwisselend programma stilgestaan bij actuele incidenten van ‘homopesten ‘ in de woonomgeving. Daarbij staan de volgende vragen centraal: Hoe kan de preventie en aanpak van deze vorm van hate-crimes verbeterd worden? Wat kunnen politici, ambtenaren, wijkagenten, woningbouwverenigingen, jongerenwerkers etc. doen? Wat kan je zelf doen als je slachtoffer of getuige bent? Betrokkenen uit de zg. veiligheidsketen gaan met elkaar en de zaal in debat.

Rob Witte, onderzoeker bij Lokaal Centraal en expert op het gebied van maatschappelijke verhoudingen en discriminatie, geeft een voorpresentatie van zijn onderzoek naar het fenomeen homopesten in woonwijken. Witte deed dit onderzoek in opdracht van Natuurlijk Samen, het landelijke samenwerkingsverband gericht op verbetering van de veiligheid van LHBT’s.

De interactieve middag wordt georganiseerd door de gemeente Groningen, Veiligheidshuis Groningen, Natuurlijk Samen, COC Groningen & Drenthe, LGBT Groningen en Discriminatiemeldpunt Groningen.

Dinsdag 13 mei 2014, 13:30-17:00 uur (zaal open 13:00 uur)
Forum Images,  Herenplein 73,  Groningen

Toegang is gratis, aanmelding verplicht via: b&p@groningen.nl

Download de digitale flyer

[Bron/Illustratie: Natuurlijk Samen]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

Categorie:
Veiligheid
Tags:
, , , , , , , ,