Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema \'Heroes\' met Powervrouwenboot
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

OM: ‘Evangelie Gemeente Utrecht discrimineerde op grond van homoseksuele gerichtheid’

16 december 2015 -

Het Openbaar Ministerie is tot het oordeel gekomen dat de Evangelie Gemeente Utrecht (EGU) heeft gediscrimineerd op grond van homoseksuele gerichtheid door te weigeren een ruimte te verhuren aan Jong&Out, de LHBT-jongerenwerkgroep van COC Midden-Nederland.

Jong&Out Utrecht wilde in 2013 een ruimte huren van een pand dat in eigendom is van de EGU. Deze verhuur werd aan Jong en Out geweigerd.

COC Midden-Nederland heeft hierop aangifte gedaan van discriminatie bij de politie in Utrecht en ook een klacht ingediend bij het College voor de Rechten van de Mens. Het College heeft in september 2014 geoordeeld dat de EGU tegen het COC een verboden onderscheid heeft gemaakt op grond van homoseksuele gerichtheid bij de verhuur van een ruimte.

Het Openbaar Ministerie heeft nu bekend gemaakt tot het oordeel te zijn gekomen dat de EGU zich schuldig heeft gemaakt aan discriminatie, op grond van artikel 429quater Wetboek van Strafrecht.

Geen strafvervolging

Het OM gaat echter geen strafvervolging instellen, omdat de EGU zich heeft neerlegt bij de uitspraak van het College voor de Rechten van de Mens. Dit heeft geleid tot aanpassing van het verhuurbeleid, in die zin dat bij de beoordeling van huuraanvragen er door de EGU geen strafbaar onderscheid meer zal worden gemaakt, bijvoorbeeld op grond van homoseksuele gerichtheid. Het OM concludeert op grond daarvan dat een situatie zoals die in 2013 met het COC is ontstaan in de toekomst niet meer zal voorkomen.

[Bron: OM Midden-Nederland – Foto EGU: Printscreen CampusBlog]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

 

Categorie:
Veiligheid
Tags:
, , , , , ,