Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Resultaten Conferentie ‘Vrouw en Veiligheid’

11 maart 2014 -

Vrijdag 7 maart jl. vond de conferentie ‘Vrouw en Veiligheid’ plaats in Utrecht. Tijdens de conferentie, die werd georganiseerd door COC Nederland, Movisie en LHP (‘Roze in Blauw’), stond de veiligheid en weerbaarheid van lesbische, biseksuele en transgender (LBT) vrouwen centraal.

Uit onderzoek is gebleken dat ongeveer zeven op de tien LBT-vrouwen te maken krijgen met fysiek of verbaal geweld. Vandaar de noodzaak voor meer weerbaarheid en een hogere meldingsbereidheid voor de doelgroep. COC Nederland, Movisie en LHP ‘Roze in Blauw’ hebben hiervoor de handen ineen geslagen voor het project Geweld is niet normaal, vrouw! Tijdens de conferentie ‘Vrouw en Veiligheid’ zijn de resultaten van dit project gepresenteerd en werd een blik op de toekomst gericht.

Cursus ‘Bijzonder Sterk’ voor LBT-vrouwen ontwikkeld

Anti-LBT geweld verschilt van geweld tegen homoseksuele mannen: onder andere omdat  er vaak een seksuele ondertoon in zit. Door dit verschil is er ook een andere aanpak nodig om de empowerment van LBT-vrouwen en de meldingsbereidheid te verhogen. Daarom is de cursus ‘Bijzonder Sterk’ ontwikkeld. Een groep ervaren trainers heeft samen met Movisie de cursus bedacht, getest en weer aangepast.  De cursus bestaat onder andere uit een combinatie van technieken uit weerbaarheids- en empowermentcursussen, improvisatietoneel en anti-agressiecursussen. De cursus is bedoeld voor groepen die (grotendeels) bestaan uit LBT-vrouwen. Het handboek dat er bij hoort is gepresenteerd: dit handboek kan worden gebruikt door ervaren trainers die weten hoe je een groep begeleidt en sensitief zijn ten opzichte van seksuele voorkeur, genderidentiteit en genderexpressie.

Drempel verlagen naar politie en anti-discriminatie bureaus

De politie heeft politieagenten getraind en gestimuleerd om met LBT-vrouwen in gesprek te gaan. Zo wordt er gewerkt aan het verlagen van de drempel voor LBT-vrouwen naar de politie. Maar ook het antidiscriminatiebureau mag niet het uit oog worden verloren zo bleek uit een panelgesprek met Michel Aben (senior consulent discriminatiezaken, Artikel 1 Midden Nederland), Margriet Algera (hoofd Justitiële Dienst van de politie Midden Nederland), Marloes Meuzelaar, (coördinator van Stichting Ondersteboven) en Corine van Dun (vicevoorzitter van Transgender Netwerk Nederland). De panelleden waren het er over eens dat de antidiscriminatiebureaus een belangrijke rol kunnen spelen omdat zij meer de ruimte hebben om mensen te begeleiden en niet direct over de juridische grond van een klacht hoeven te oordelen.

Politiek commitment

De conferentie werd afgesloten met een debat over wat de gemeentepolitiek kan doen om anti-LBT geweld tegen te gaan. Sander van Waveren (CDA, Utrecht), Selma Bas (D66, Utrecht) Herman Meijer (GroenLinks, Rotterdam), Judith Tielen (VVD, Utrecht) gingen hierover met elkaar in discussie. Eén van de vragen hierbij was wat de partijen met € 50.000,- zouden doen. De VDD zou het geld uitgeven aan beheersing en straffen, GroenLinks aan het aanstellen van ambassadeurs voor scholen. D66 en CDA zouden het geld gebruiken om de activiteiten van LHBT organisaties te ondersteunen.

 

Wil jij de cursus ‘Bijzonder Sterk’ volgen met jouw vrouwengroep?
Kijk dan HIER voor nadere informatie en de contactgegevens van de trainers!
Het handboek ‘Bijzonder Sterk’ is HIER  op de site van Movisie te downloaden.

De conferentie ‘Vrouw en Veiligheid’ werd georganiseerd in het kader van het project Geweld is niet normaal, vrouw! Binnen dit project werken COC Nederland, MOVISIE en LHP ‘Roze in Blauw’ samen om geweld tegen LBT vrouwen tegen te gaan. Geweld is niet normaal, vrouw! wordt gefinancierd door de Europese Unie.

[Bron: COC NL – Foto Graffiti: COC NL/JWdB]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

Categorie:
homepage, Veiligheid
Tags:
, , , , , , ,