Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Samen Minder Suïcide: nieuwe website live

21 juni 2022 -

Elke dag overlijden in Nederland vijf mensen door suïcide. Daarnaast doen dagelijks nog eens 135 mensen een suïcidepoging. Gezamenlijke actie is nodig om deze verdrietige cijfers naar beneden te krijgen. Hoe? Dat lees je op de vandaag gelanceerde website samenmindersuicide.nl. De nieuwe website geeft een compleet en handig overzicht van de Landelijke Agenda Suïcidepreventie 2021-2025, een vijfjarig plan om suïcide en suïcidepogingen in Nederland terug te dringen. Lees alles over de 29 projecten van de Landelijke Agenda, betrokken partners, nieuwe ontwikkelingen en hoe je als organisatie zelf kunt bijdragen aan suïcidepreventie.

In de Landelijke Agenda Suïcidepreventie slaan tal van organisaties de handen ineen onder de noemer ‘Samen Minder Suïcide’, om suïcidepreventie in verschillende domeinen stevig op de kaart te zetten. Met als ultiem doel: het aantal suïcides en suïcidepogingen in Nederland terugdringen. Want iedere suïcide is er één te veel.Op samenmindersuicide.nl komen alle activiteiten van de Landelijke Agenda samen. De website is ontwikkeld voor iedereen die actief is of wil worden op het gebied van suïcidepreventie en biedt een overzicht van alle projecten en relevante doorverwijzingen naar andere websites en informatiemateriaal. Ook zijn alle projectleiders direct per e-mail te bereiken.

‘We hebben iedereen nodig’

Gerdien Franx, Programmanager van de Landelijke Agenda Suïcidepreventie: “De Landelijke Agenda Suïcidepreventie is een brede preventiestrategie met een groot aantal projecten en partners in verschillende sectoren. Dankzij deze nieuwe website kan iedereen nu direct zien waar we mee bezig zijn en hoe je zelf je steentje kunt bijdragen. Er gebeurt al heel veel op het gebied van suïcidepreventie, maar er moet nog veel meer gebeuren. We hebben écht iedereen nodig. Van familie tot buren, van onderwijs tot bedrijfsleven, van huisarts tot jeugdzorg, van drogist tot buurthuis en van schuldhulpverlening tot ziekenhuis. Op dit moment heeft de Landelijke Agenda ruim 50 partners. In twee jaar tijd willen we naar 80 partners. De website blijft dus in beweging.”

Drie grote maatschappelijke veranderingen

De Landelijke Agenda Suïcidepreventie wil de komende jaren concreet drie maatschappelijke veranderingen in gang brengen.

  1. Er heerst nog altijd een taboe op praten over suïcide. We willen bereiken dat we overal in Nederland durven en leren praten over suïcidale gedachten.
  2. Er zijn groepen in de bevolking waar suïcidaliteit vaker voorkomt. Voor deze risicogroepen moet suïcidaal gedrag in een zo vroeg mogelijk stadium worden voorkomen. We willen dat professionals die vaak met deze risicogroepen in aanraking komen oog hebben voor psychisch lijden van hun cliënten en hierover in gesprek gaan. Denk hierbij aan docenten, hulpverleners, deurwaarders of schuldhulpverleners.
  3. We willen er alles aan doen dat mensen die kampen met suïcidale gedachten en in de huisartsenpraktijk, de wijk, het ziekenhuis, de GGZ of jeugdzorg hulp zoeken, veilige en goede zorg ontvangen.

Blijf op de hoogte

Samen suïcide voorkomen? Ga naar samenmindersuicide.nl en meld je aan voor de nieuwsbrief.

Over Samen Minder Suïcide

‘Samen Minder Suïcide’ is een netwerk van partijen en organisaties die middenin de samenleving staan en gedreven zijn om samen, domein overstijgend suïcidepreventie verder te brengen. Samen werken de partijen aan de Landelijke Agenda Suïcidepreventie. Deze agenda wordt gefinancierd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en gecoördineerd door 113 Zelfmoordpreventie.

Categorie:
Algemeen, homepage, Jouw belangen, Veiligheid
Tags: