Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Stijging meldingen discriminatie seksuele gerichtheid in Zeeland en West-Brabant

20 mei 2016 -

De politie Zeeland en West-Brabant heeft het afgelopen jaar veel meer meldingen geregistreerd van discriminatie op grond van seksuele gerichtheid. De meldingen vormen zelfs bijna de helft van het totale aantal meldingen van discriminatie. De inzet van Roze in Blauw-teams zou daarvoor een reden kunnen zijn. Dat wordt gemeld door antidiscriminatiebureau RADAR.

Uit het RADAR Jaarrapport Discriminatie 2015 over de politie-eenheid Zeeland en West-Brabant blijkt dat het aantal geregistreerde gevallen van discriminatie in 2015 met een derde is toegenomen. Die stijging is vrijwel volledig een gevolg van de toename van het aantal gevallen van discriminatie op grond van seksuele gerichtheid. In totaal werd er vorig jaar 320 keer melding gedaan, terwijl dat in 2014 nog maar 136 meldingen waren. Discriminatie op grond van seksuele gerichtheid werd in 2015 vaker vastgelegd dan discriminatie op grond van ras, dat jarenlang het meest voorkwam.

Mogelijk hebben meer LHB’s die te maken kregen met discriminatie daardoor ook daadwerkelijk aangifte gedaan of er melding van gemaakt. Dat zou betekenen dat de bereidheid van LHB’s om aangifte te doen gestegen is.

De politie vermoedt dat de verhoogde inzet van in discriminatie gespecialiseerde medewerkers en daarnaast de versterking van het LHBT-politienetwerk Roze in Blauw in Zeeland-West-Brabant mogelijk hebben bijgedragen aan de stijging. In discriminatie gespecialiseerde medewerkers hebben sinds het laatste kwartaal van 2014 veelvuldig contact gezocht met mensen die (mogelijk) slachtoffer waren van discriminatie. Hiertoe gebruikten ze een overzicht van relevante zaken uit het registratiesysteem van de politie. Het doel van het contact was enerzijds om aanvullende informatie te vergaren waarmee het discriminatoire aspect van een zaak goed onderbouwd kan worden. Anderzijds werd gevraagd naar het verloop van het aangifte- en afhandelingsproces.

Met deze werkwijze wil de politie laten zien dat zij discriminatie en de aanpak ervan serieus neemt, wat ook de meldingsbereidheid onder slachtoffers kan vergroten. De cijfers over 2015 zijn mogelijk een indicatie dat er al effecten van deze inzet in combinatie met de versterking van Roze in Blauw in Zeeland en West-Brabant zichtbaar zijn. De opvallende stijging van discriminatie-incidenten op grond van seksuele gerichtheid kan er echter ook op wijzen dat zich in 2015 meer incidenten voordeden dan in voorgaande jaren.

De voor het RADAR Jaarrapport beschikbare politiegegevens bieden maar beperkte informatie over incidenten, waardoor het niet mogelijk is dieper in te gaan op de aard van deze incidenten. RADAR geeft daarom als aanbeveling aan de politie om gericht dossieronderzoek te doen om mogelijk patronen te ontdekken die direct bruikbaar zijn voor de aanpak van discriminatie op grond van seksuele gerichtheid.

[Bron: Omroep Brabant – Foto: Roze in Blauw Amsterdam-Facebook]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

 

Categorie:
Veiligheid
Tags:
, , , , , , ,