Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb

2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

CBS-veiligheidscijfers lesbiennes, homo’s en bi’s ernstig

24 juni 2013 -

De cijfers van het CBS over de veiligheid van lesbiennes, homo’s en bi’s zijn volgens COC-voorzitter Tanja Ineke ‘ernstig, maar niet verrassend’. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)  presenteerde op maandag 24 juni onderzoek waaruit blijkt dat lesbiennes en homo’s zich vaker onveilig voelen dan heteroseksuelen en dat ze vaker slachtoffer zijn van criminaliteit en respectloos gedrag.

“Uit onderzoek komt telkens naar voren dat lesbiennes, homo’s en bi’s veel te maken krijgen met fysiek en verbaal geweld wegens hun identiteit. Helaas bevestigen ook de CBS-cijfers dit beeld weer”, aldus Ineke.

De COC-voorzitter pleit er voor dat minister Opstelten van Veiligheid en Justitie discriminatiebestrijding tot prioriteit maakt van de nationale politie. Ook wil Ineke Roze in Blauw-eenheden in elke politieregio. Roze in Blauw-eenheden zijn units die zich specifiek bezighouden met bestrijding van geweld tegen lesbische vrouwen, homo’s, bi’s en transgenders (LHBT’s). Nu zijn er nog maar enkele politieregio’s waar die eenheden actief zijn.

Volgens het CBS voelen beduidend meer homoseksuelen dan heteroseksuelen zich wel eens onveilig. In hun eigen buurt voelt 30 procent van de lesbiennes zich wel eens onveilig, tegen 22 procent van de heteroseksuele vrouwen. Bij mannen is het verschil tussen homo’s (22 procent) en hetero’s (13 procent) ongeveer even groot als bij vrouwen. Biseksuele mannen kampen eveneens met meer onveiligheidsgevoelens dan heteroseksuele mannen.

De onveiligheidsgevoelens zijn volgens het CBS niet onterecht: homoseksuelen zijn vaker dan heteroseksuelen slachtoffer van veel voorkomende criminaliteit. In 2012 rapporteerden drie op de tien homoseksuelen en twee op de tien heteroseksuelen een vorm van slachtofferschap.

Lesbiennes, homo’s en bi’s voelen zich volgens het CBS vaker respectloos behandeld. 33 procent van de homoseksuele mannen en 37 procent van de lesbiennes ervaart wel eens respectloos gedrag door onbekenden op straat, tegen een kwart van de hetero’s.

[Bron/Illustratie: CBS]

 

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

Categorie:
homepage, Veiligheid
Tags:
, , , , , , , , ,