Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Wéér geen extra politiemaatregelen voor veiligheid LHBTI’s

9 april 2020 -

Het kabinet komt wéér niet met extra politiemaatregelen om de veiligheid van LHBTI’s en andere gediscrimineerde groepen te bevorderen. Dat blijkt uit de reactie van minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) op een rapport van het WODC over discriminatie en haatmisdrijven (hate crimes).

COC Nederland, Transgender Netwerk Nederland (TNN) en de Nederlandse Organisatie voor Seksediversiteit (NNID) pleiten al lang voor meer maatregelen om de veiligheid van LHBTI’s te verbeteren. Ze roepen de Kamer op om daar opnieuw op aan te dringen bij minister Dekker en het kabinet.

De belangenorganisaties willen onder meer gespecialiseerde agenten, meer steun voor Roze in Blauw-politieteams en verplichte aandacht op politieacademies voor de aanpak van discriminatie. In plaats daarvan zet de regering in op zaken als ‘verwachtingsmanagement bij slachtoffers’. Vera Bergkamp (D66), Kirsten van den Hul (PvdA) en Nevin Özütok (GroenLinks) hebben hier inmiddels Kamervragen over gesteld.

‘We hebben agenten nodig, geen verwachtingsmanagement’

“We hebben geen verwachtingsmanagement nodig”, aldus voorzitters Astrid Oosenbrug (COC), Brand Berghouwer (TNN) en Inge Intven (NNID). “We hebben gespecialiseerde agenten nodig die daders van discriminatie en geweld aanpakken en zorgen dat ze veroordeeld worden.”

Ongeveer zeven op de tien LHBTI’s in Nederland krijgen in hun leven te maken met fysiek of verbaal geweld om wie ze zijn. Daarvan doen er jaarlijks zo’n 1500 melding of aangifte. Toch worden er minder dan 10 daders per jaar voor LHBTI-discriminatie veroordeeld. COC, NNID en TNN vinden dat dat anders en beter moet: ‘het is tijd voor minder geweld en meer veroordeelde daders.’

Discriminatierechercheurs: ‘best practice’

De organisaties pleiten onder meer voor gespecialiseerde politierechercheurs om discriminatie aan te pakken. Ook de Tweede Kamer is daar vóór. In het rapport van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) worden zulke rechercheurs genoemd als ‘best practice’. Ook landen als het Verenigd Koninkrijk, België, Spanje, Zweden, Finland en Oostenrijk maken er gebruik van. Minister Dekker schrijft nu aan de Kamer dat zulke agenten er in Nederland vooralsnog niet komen.

Roze in Blauw-teams: ‘grote meerwaarde’

COC, NNID en TNN pleiten voor meer (financiële) steun voor de Roze in Blauw-politieteams. Die ondersteunen LHBTI-slachtoffers onder meer bij het doen van aangifte. Volgens het WODC-rapport is Roze in Blauw van ‘grote meerwaarde’ en voorziet het in een enorme behoefte. Toch is het onbetaald vrijwilligerswerk. Door de grote werkdruk bij de politie staat het water veel Roze in Blauw-medewerkers aan de lippen. De Tweede Kamer stemde in mei 2019 voor versterking van de Roze in Blauw-teams.

Minister Dekker onderschrijft het belang van Roze in Blauw maar biedt de teams geen (financiële) steun. Een onbegrijpelijke keuze, volgens de belangenorganisaties.

Verplicht op politieacademie

COC, NNID en TNN willen dat de aanpak van discriminatie een verplicht onderwerp wordt op de politieacademie. Ook die wens wordt gesteund door de Tweede Kamer. Volgens het WODC-rapport is ‘onduidelijk’ of alle agenten nu zulke training krijgen. Minister Dekker neemt geen initiatieven om ervoor te zorgen dat alle agenten getraind worden.

Britten ‘absolute koploper

COC, TNN en NNID willen dat de Nederlandse regering maatregelen overneemt uit de Britse aanpak van haatmisdrijven en discriminatie. Volgens het WODC-rapport zijn de Britten op dit punt ‘absolute koploper’ en is hun ‘holistische’ en ‘meest omvattende’ aanpak ‘uniek’ en leidt die bij slachtoffer en dader tot grotere bewustwording. In het Verenigd Koninkrijk werken gespecialiseerde agenten in speciale eenheden aan de oplossing van discriminatiezaken. Ze beginnen in een zeer vroeg stadium met vergaren van bewijs. Politie en OM hebben voor discriminatie en haatmisdrijven duidelijke werkinstructies met aandachtspunten voor specifieke slachtoffergroepen zoals LHBTI’s.

COC, TNN en NNID pleiten, afgezien van preventie van haatmisdrijven, verder o.a. voor hogere straffen op haatmisdrijfartikel, betere registratie en prestatieafspraken tussen politie, OM en ministerie over het oplossen haatmisdrijven.

Angst en stress

Het WODC-rapport onderstreept het belang van aandacht voor de slachtoffers van haatmisdrijven en discriminatie. Volgens het rapport hebben deze slachtoffers ‘meer te lijden’ onder het strafbare feit dan ‘reguliere’ slachtoffers. De ernst en duur van de psychosociale gevolgen van het delict is groter, wat zich onder meer uit in depressieve gevoelens, woede, angst en stress bij het slachtoffer.

Gezien de ernst van de situatie, vinden de belangenorganisaties het ‘onbegrijpelijk’ dat minister Dekker nauwelijks suggesties en ‘best practices’ uit het gedegen WODC-rapport overneemt . Ze roepen de Kamer op om bij de regering alsnog aan te dringen op maatregelen, zodat LHBTI personen de bescherming krijgen die ze toekomt.

COC, TNN, #ikbenhetzat en andere organisaties en activisten vroegen de afgelopen tijd meermalen aandacht voor geweld en discriminatie jegens LHBTI’s, onder meer met een demonstratie voor de Tweede Kamer en een zichtbaarheidsactie in de Kamer. TNN overhandigde een rapport over geweld tegen trans personen aan minister Ferdinand Grapperhaus (Veiligheid).

[Bron: COC NL – Foto Politie: CC-cocoparisienne]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

Categorie:
Veiligheid
Tags:
, , , , , , , , , , , , , , , , , ,