Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Het COC biedt een veilige plek aan iedereen: bezoekers, deelnemers, vrijwilligers, medewerkers. Daarbij hoort een respectvolle, collegiale, integere omgang met elkaar die is gericht op een positieve, verantwoordelijke samenwerking. Daarom heeft het COC omgangsregels opgesteld.

Toch kan het zo zijn dat je last ervaart van pesten, seksuele intimidatie, agressie of discriminatie. Dit kan klein of groot zijn. Denk aan: roddelen, schelden, negeren, isoleren, bespotten, treiteren, intimiderende opmerkingen,  dreigen met fysiek geweld,  voortdurende geintjes,  dubbelzinnige opmerkingen,  oneerbare voorstellen,  speciale blikken,  ongewenste aanraking,  aanranding of verkrachting,  geweld… Kortom: het kan zo zijn dat jij je niet goed bejegend voelt waardoor je  niet meer of met minder plezier bij activiteiten van het COC bent.  Dat is niet fijn!

Je kan voor opvang en begeleiding terecht bij een van de mensen van het Team Vertrouwenspersonen. We nodigen je uit om met een van ons te komen praten daarover. Je kan je verhaal kwijt en wij luisteren vooral naar je, zodat je er niet in je eentje mee blijft zitten. Samen bepalen we  welke mogelijke acties jij zou kunnen ondernemen om tot een voor jou bevredigende oplossing te komen. Soms is het gesprek met een van ons  al genoeg, soms is er meer nodig.  Altijd is het zo dat jij degene bent die bepaalt of en wat er verder nog moet gebeuren. Met de vertrouwenspersoon kan je daarover sparren. Wat kan jij zelf? Waar heb je steun nodig van iemand en waar kan de vertrouwenspersoon  jou verder bij ondersteunen? Wij zijn er voor jou!

Alles wat je zegt in een gesprek met een van ons is vertrouwelijk, dat wil zeggen dat de vertrouwenspersoon zonder jouw toestemming daar niets mee doet.  Jouw melding blijft anoniem. Ook binnen de rest van het COC. Dus voel je vrij om contact op te nemen.

Het team bestaat uit:

  • Johan Baas
  • Lara de Jong
  • Fiet Meijer
  • Rossano Ranchor
  • Juan Walter

Allen zijn gecertificeerd vertrouwenspersoon en aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen en zijn bekend met de cultuur binnen het COC. Ze vervullen behalve de rol van vertrouwenspersonen geen andere actieve rol bij het COC.

Melden kan per mail naar:  [email protected]. Alleen het team Vertrouwenspersonen heeft toegang tot deze mailbox.

Melden kan ook per telefoon  via COC : 020 62 34 596: dan wordt er een bericht doorgegeven aan het team.

Of je kan schrijven naar:
COC Nederland, tav vertrouwenspersoon.
Postbus 3836
1001 AP  Amsterdam

We have an English translation available: Code of Good Conduct