Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema \\\'Heroes\\\' met Powervrouwenboot
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Bij COC Nederland en de bij de federatie aangesloten COC-verenigingen en Expreszo geldt één federatiebrede Code Goed Gedag. Onderdeel daarvan zijn omgangsregels, waarmee we goed gedrag bevorderen en iedereen een veilige plek willen bieden. Het COC biedt iedereen met vragen over ongewenst gedrag binnen de organisatie de gelegenheid daarover te spreken met één van onze vertrouwenspersonen.

  • Carla Schoenmakers
  • Fiet Meijer
  • Meine Willem Dijkstra
  • Johan Baas
  • Juan Walter

Carla, Meine Willem en Johan zijn gecertificeerd vertrouwenspersoon, aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen en zijn bekend met de cultuur binnen het COC. Fiet en Juan zijn in opleiding tot vertrouwenspersoon.  Ze vervullen behalve de rol van vertrouwenspersonen geen andere actieve rol bij het COC.

Contact

Als je contact wilt met een vertrouwenspersoon wilt, kun je een e-mail met je telefoonnummer sturen naar vertrouwenspersoon@coc.nl.  Je kunt ook bellen naar COC Nederland, 020-6234596. Het volstaat om te vragen dat je wilt spreken met een vertrouwenspersoon. Eventueel kun je nog een voorkeur aangeven voor een man of vrouw. Je naam en telefoonnummer wordt dan genoteerd en je wordt zo snel mogelijk teruggebeld. Je hoeft via de telefoon of in de mail nog niet te vertellen waarover je met de vertrouwenspersoon wilt spreken. Dat doe je in het vertrouwelijke gesprek.

Om ongewenst gedrag serieus uit te bannen is er een onafhankelijke klachtencommissie die werkt voor de gehele federatie.

 

We have an English translation available: Code of Good Conduct