Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

SCHENKEN MET BELASTINGVOORDEEL

Uw gift aan COC Nederland kunt u voor een groot deel terugontvangen via de belasting door uw bijdrage vast te leggen als periodieke schenking. De belastingdienst heeft het u en ons makkelijk gemaakt en op deze pagina leest u hoe.

Hoe werkt het?

 • U schenkt jaarlijks een vast bedrag van minimaal 60 euro.
 • De looptijd van uw schenking is minimaal vijf jaar.
 • De gift is vastgelegd in een schriftelijke schenkingsovereenkomst. Deze kunt u onder aan deze pagina downloaden.
 • Het formulier bestaat uit twee delen; vult u beide delen in en stuur het naar ons toe.
 • Wij vullen de benodigde gegevens aan en sturen vervolgens uw deel van het formulier naar u terug. Bewaar deze goed voor uw eigen administratie.
 • Vul ook het PDF-formulier ‘Betalingsvolmacht‘ in als u ons wilt machtigen om de gift periodiek van uw rekening af te schrijven.

Voordelen van een periodieke gift

 • U mag uw volledige gift jaarlijks aftrekken van uw belastbaar inkomen, ongeacht de hoogte van uw gift of uw inkomen.
 • De fiscus betaalt dus een aanzienlijk deel van uw schenking. Afhankelijk van uw inkomen kan dat oplopen tot 52 procent.
 • U kunt het belastingvoordeel desgewenst gebruiken om uw steun aan het COC te verhogen.
 • U steunt ons structureel in ons werk voor de lhbti-gemeenschap.

Meer steun voor hetzelfde geld

U kunt er ook voor kiezen het belastingvoordeel ten goede te laten komen aan het COC. Op deze manier kunnen wij voor nóg meer mensen opkomen.

Voorbeeldberekening* Gewone schenking Periodieke schenking
Jaarlijkse bijdrage aan COC Nederland € 150,- € 250,-
Teruggave belasting € 0,- € 101,-
Jouw jaarlijkse netto bijdrage aan COC Nederland € 150,-  149,-
* Dit voorbeeld gaat uit van een tarief inkomstenbelasting van 40,4 procent; de belastingteruggave is afhankelijk van uw belastingtarief.

Dowload de formulieren

 1. Overeenkomst periodieke gift COC Nederland
 2. Betalingsvolmacht

Beide volledig ingevulde formulieren (ook uw eigen exemplaar!) stuurt u in een portvrije envelop naar:

COC Nederland
Antwoordnummer 2966
1000 RA  Amsterdam

Veelgestelde vragen

Het komt mij niet uit om de schenking in een keer te betalen.

U kunt uw schenking verspreid over het jaar betalen. Betaalt u het liefst per maand of per kwartaal dan is dat geen probleem. De belastingdienst stelt als enige voorwaarde dat het totale bedrag van de schenking in een kalenderjaar betaald moet zijn. U kunt in het formulier aangeven in hoeveel termijnen u uw schenking betaalt.

Wat gebeurt er als ik kom te overlijden?

In geval van overlijden vervalt de overeenkomst tussen u en het COC. De gift stopt dus uiterlijk bij uw overlijden. Uw nabestaanden zullen niet aansprakelijk worden gehouden voor de schenking die u doet.

Kan ik mijn COC-lidmaatschap op deze manier betalen?

Het COC mag u geen tegenprestatie leveren voor de gift. De COC-ledenpas geeft gratis of met toegang korting tot COC-activiteiten. Om die reden kan de gift niet in plaats komen van betaling van contributiegeld voor uw COC-lidmaatschap.

Meer informatie

Mocht u nog vragen hebben of meer informatie wensen, neemt u dan gerust contact met ons op via [email protected] of (020) 623 45 96.
Voor fiscale vragen over schenken kunt u ook bellen met de Belastingtelefoon, telefoonnummer 0800 0543 (gratis) of kijken op www.belastingdienst.nl.

COC Nederland heeft het CBF-keurmerk Erkend goed doel en is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling.