Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

De COC Youth Council begon als een werkgroep van COC Nederland in 2015. Dit was een kleine groep jongeren tussen de 15-35 jaar uit het hele land. De COC Youth Council adviseerde COC over alles wat met jongeren en gender/seksuele diversiteit te maken heeft. Daarnaast probeerde de COC Youth Council LHBTI-jongeren op zoveel mogelijk plaatsten te vertegenwoordigen en adviseerde zij organisaties en instellingen.

Na 5 jaar werd het tijd voor iets nieuws. De COC Youth Council leden zijn ouder geworden en er is vraag naar een bredere klankbordgroep. We willen weten wat er speelt bij de jongeren, bij álle LHBTI-jongeren. Waar lopen jongeren tegen aan lopen en hoe kunnen wij, als COC, hen nog beter een stem geven, maar bovenal hoe kunnen we hun inzet voor meer acceptatie en zichtbaarheid van LHBTI(-jongeren) ondersteunen. Het is dus echt een plek waar COC kennis kan ophalen en direct van de jongeren hoort waar zij behoefte aan hebben. Daarnaast is het ook een moment voor de jongeren om feedback te geven op ons werk maar ook op wat er in de (politieke) wereld gebeurt. 

De eerste meeting van deze nieuwe vorm zal op zondag 16 februari 2020 om 13:00 plaatsvinden. Alle jongeren die met LHBTI+ zijn of te maken hebben zijn welkom om te komen praten, of alleen luisteren, over wat er bij hen speelt of waar ze tegenaan lopen in hun omgeving, op school, bij de sportclub, etc. Ook zijn we juist benieuwd naar waar ze erg positief over zijn. Zo willen wij van hen leren en erachter komen hoe we meer voor hen kunnen betekenen.


Meer weten? Check de Facebookpagina van COC’s Youth Council.
Of mail via [email protected]