Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC

30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Informatie en ontmoetingsmogelijkheden bieden aan lesbiennes, homo’s, bi’s, transgenders en mensen met een intersekse-conditie* met een verstandelijke beperking. Dat is het doel van de website zonderstempel.nl, die COC Nederland op donderdag 27 november lanceerde.

Op de website vinden LHBTI’s met een verstandelijke beperking informatie over de 16 ontmoetingscafé’s die het COC in heel Nederland met collega-instellingen organiseert. In de website is een Facebook-pagina geïntegreerd, waar LHBTI’s met een verstandelijke beperking elkaar in een virtuele omgeving kunnen ontmoeten. Ook zal op de vernieuwde site informatie te vinden zijn voor begeleiders, familie en vrienden van deze groep.

LHBTI’s met een verstandelijke beperking krijgen te maken met dubbele discriminatie: wegens hun beperking én hun seksuele oriëntatie, genderidentiteit of genderexpressie. Hun begeleiders beschikken vaak over onvoldoende kennis en sensitiviteit over seksuele oriëntatie, genderidentiteit of genderexpressie, of staan negatief tegenover LHBTI’s. In veel LHBTI-gelegenheden wordt de groep met de nek aangekeken, terwijl vaak harde grappen en nare opmerkingen over LHBTI’s worden gemaakt in instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking. Dit alles leidt vaak tot een sterke gevoelens van eenzaamheid en sociaal isolement bij deze groep.

De website zonderstempel.nl is een initiatief van COC Nederland. Het COC werkt met LFB, de vereniging voor en door mensen met een verstandelijke beperking en Vilans, kenniscentrum Langdurende Zorg, samen in het project Begeleiden Zonder Stempel. Dit project heeft tot doel om bewustwording van- en kennis over LHBTI’s te versterken in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Ook willen COC, LFB en Vilans het isolement van LHBTI’s met een verstandelijke beperking doorbereken.

Zonderstempel.nl - STICKY