Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

COC Prijs voor SpangaS en Judith Schuyf

25 januari 2015 -

De Bob Angelo Penning van het COC wordt dit jaar toegekend aan voorvechter Judith Schuyf en de makers en cast van de jeugdserie SpangaS. COC-voorzitter Tanja Ineke reikte de penningen zondagmiddag uit tijdens COC’s True Colors in een uitverkocht Paradiso in Amsterdam.

In haar Nieuwjaarsspeech riep de COC-voorzitter de Eerste Kamer op om op 3 maart a.s. definitief een einde te maken aan de enkele-feitconstructie, de wet waarmee religieuze scholen nog altijd openlijk homoseksuele leerlingen en docenten kunnen wegsturen.

SpangaS

De makers en cast van de NCRV-jeugdtelevisieserie SpangaS krijgen de Bob Angelo Penning omdat ze volgens het COC een hele generatie jongeren hebben opgevoed met respect voor lesbiennes, homo’s, bi’s en transgenders (LHBT’s). SpangaS bereikt dagelijks honderdduizenden jongeren.

De serie, die zich afspeelt op een middelbare school, besteedt sinds het begin uitgebreid, respectvol en op vanzelfsprekende wijze aandacht aan LHBT’s. In de eerste seizoenen volgde SpangaS de coming-out en relaties van de homoseksuele leerling Flip. De afgelopen jaren speelt de lesbische Charley een belangrijke rol. Onlangs zoende ze voor het eerst met een meisje. Flip en Charley zijn rolmodellen voor een generatie jongeren.

Diverse SpangaS-acteurs – waaronder Jasper Gottlieb en Hassan Slaby – zetten zich ook privé in voor LHBT-acceptatie, bijvoorbeeld door belangeloos mee te werken aan filmpjes van Gay-Straight Alliance.

LHBT-acceptatie is juist onder jongeren van groot belang, benadrukt het COC. Uit recent onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat LHBT-jongeren relatief veel gepest worden en dat suïcidecijfers in deze groep bijna vijf keer hoger liggen dan gemiddeld.

Judith Schuyf

Judith Schuyf - foto Movisie

Judith Schuyf ontvangt de Bob Angelo Penning voor haar bijna levenslange inzet voor LHBT-emancipatie. Volgens het COC behoort Schuyf tot de absolute voorhoede van de Nederlandse LHBT-beweging.

Schuyf was in de jaren tachtig één van de grondleggers van Homostudies aan de Universiteit van Utrecht. Daar schreef ze Topje van de ijsberg (1984), een eerste inventarisatie van LHBT-discriminatie in Nederland en aanzet tot maatschappelijk en politiek debat. Talloze onderzoeken en publicaties volgden, waaronder het veel geciteerde Geweld tegen homoseksuele mannen en lesbische vrouwen (2009).

Met wetenschappelijk onderzoek en concrete initiatieven droeg Schuyf bij aan de verbetering van de positie van lesbische vrouwen, roze ouderen, transgenders, acceptatie in de sport en suïcidepreventie onder LHBT-jongeren. Ze vervulde bestuursfuncties bij o.a. Homosport Nederland, Rotterdam Verkeert en boekhandel Vrolijk.

Mede dankzij een voorstel van Schuyf besloot de Nederlandse regering in 2003 tot het uitkeren van 1,6 miljoen euro compensatiegelden voor de vervolging van homoseksuelen in de Tweede Wereldoorlog.

Sinds 2006 adviseert Judith Schuyf gemeenten en andere overheden over LHBT-beleid bij kenniscentrum Movisie. Op 1 januari 2015 ging zij met pensioen.

Bob Angelo Penning

Bob Angelo Penning klein

Bob Angelo was de schuilnaam van Niek Engelschman, de oprichter en eerste voorzitter van het COC. De Bob Angelo Penning werd ingesteld in 1991. Tot de winnaars behoren Erwin Olaf, Paul de Leeuw, Hans van Manen, Joke Swiebel, Marjan Sax, Benno Premsela, Boris Dittrich, Andreas Burnier en Arie Boomsma.

Oproep aan Eerste Kamer

In haar Nieuwjaarsspeech riep COC-voorzitter Tanja Ineke de Eerste Kamer op om op 3 maart de enkele-feitconstructie af te schaffen. De Senaat behandelt die dag een wetsvoorstel met die strekking. Met de enkele-feitconstructie kunnen religieuze scholen openlijk lesbische, homo- en biseksuele leerlingen en docenten van school sturen. Het COC voerde 21 jaar lang actie tegen deze wet en verzamelde in 2009 30 duizend handtekeningen voor afschaffing.

Als je de Eerste Kamer zelf wilt laten weten dat de enkele-feitconstructie moet worden afgeschaft, dan kun je een mailtje sturen aan postbus@eerstekamer.nl.

De Nieuwjaarsspeech en uitreiking van de Bob Angelo Penning vonden plaats tijdens True Colors, een fundraising evenement voor het Bob Angelo Fonds van het COC in Paradiso Amsterdam.

[Bron: COC NL]

Foto’s:

  • SpangaS cast 2014-2015: Annemieke van der Togt
  • Judith Schuyf: Movisie

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

Categorie:
Algemeen, homepage
Tags:
, , , , , , , , , , ,