Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Bob Angelo Fonds

Bob Angelo startte de Nederlandse LHBTI-beweging omdat hij vond dat homo’s en lesbiennes elkaar moeten kunnen ontmoeten. Die ontmoeting blijven wij stimuleren met COC’s Bob Angelo Fonds. Daarvoor vragen we jouw steun. Het Fonds ondersteunt met een financiële bijdrage kleinschalige initiatieven gericht op ontmoeting en acceptatie van LHBTI’s. Daarnaast levert het fonds expertise aan kleinschalig LHBTI-initiatief, we verbinden experts aan initiatieven die zitten met een vraagstuk, probleem of die behoefte hebben aan inhoudelijke ondersteuning.

Wat doet het fonds concreet?

Met steun van COC’s Bob Angelo Fonds:

  • Maakten LHBTI-asielzoekers voor het eerst de Gay Pride in Amsterdam mee;
  • Ontmoetten LHBTI’s met een beperking elkaar op de Landelijke Soos Dag;
  • Kon op Aruba een avond voor lesbische vrouwen worden georganiseerd;
  • Bracht de Transpub Quiz transgenders én hun vrienden bij elkaar;
  • Liepen activisten uit Rusland en Nijmegen samen de Vierdaagse.

Doneer nu om deze ontmoetingen te blijven realiseren. Ook met een kleine bijdrage kunnen we veel doen. Voor meer informatie – zie het Jaarverslag 2020 van het Bob Angelo Fonds.

Uw bijdrage

U kunt zelf bijdragen aan COC’s Bob Angelo Fonds. Maakt u uw bijdrage over op bankrekeningnummer

IBAN: NL84 ABNA 0518 8614 57
t.n.v. COC Nederland, o.v.v. COC’s Bob Angelo Fonds.

Of doe veilig online een donatie.

Aanvragen en voorwaarden

Aanvragen kunnen vormvrij worden gedaan worden via [email protected]. De criteria vindt u hier.

Beheer en verantwoording

COC’s Bob Angelo Fonds is vernoemd naar Bob Angelo, alias Niek Engelschman. Het wordt beheerd door COC Nederland. Een onafhankelijke accountant controleert de administratie. In het publieksjaarverslag van COC Nederland wordt verantwoording over de bestedingen afgelegd. Contributanten die 100 euro of meer overmaken krijgen dit verslag toegezonden.

Projecten die door COC’s Bob Angelo Fonds zijn ondersteund kunt u ook volgen op de Facebookpagina.

Achtergrond

COC’s Bob Angelo Fonds is het fonds voor de financiering en ondersteuning van kleinschalige activiteiten en projecten die zich richten op lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en personen met een intersekse conditie (LHBTI’s) – in het Koninkrijk der Nederlanden: in Nederland, op Saba, Sint Eustatius, Bonaire, Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Met het fonds motiveert en begeleidt COC Nederland initiatiefnemers in het ontwikkelen en implementeren van activiteiten voor kwetsbare LHBTI’s. De activiteiten die het fonds ondersteunt, draaien in de eerste plaats om ontmoeting van de doelgroep onderling.

We denken bijvoorbeeld aan LHBTI’s buiten de Randstad maar ook aan individuen die niet makkelijk aansluiting vinden bij bestaande voorzieningen, activiteiten en/of gemeenschappen. COC heeft een team van tien projectleiders en een groot aantal vrijwillige ambassadeurs die helpen om initiatief te ondersteunen. De activiteiten die het fonds ondersteunt moet zorgen voor verbinding, contact, plezier en leiden tot de versterking van de individuele positie van de deelnemers. Anders gezegd: door het fonds hopen we individuen meer zelfvertrouwen en plezier te geven waardoor ze makkelijker en beter meekomen in de maatschappij.

Andere fondsen

Het Bob Angelo Fonds is het grootste fonds voor de LHBT-gemeenschap. Andere fondsen zijn:

Waar mogelijk werkt het Bob Angelo Fonds samen met deze fondsen bij cofinanciering van activiteiten en projecten

COC Nederland en haar dochterstichtingen zijn door de belastindienst aangemerkt als algemeen nut beogende instellingen.

COC Nederland is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling.