Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

COC wil actie tegen pesten LHBTI-scholieren

16 september 2021 -

Het COC roept scholen, politiek Den Haag en gemeenten op om actie te ondernemen tegen pesten van LHBTI-scholieren. De belangenorganisatie reageert daarmee op een onderzoek waarover dagblad Trouw op donderdag 16 september publiceert. Daaruit blijkt dat LHBTI-scholieren veel vaker gepest worden dan niet-LHBTI’s en dat ook docenten soms mee pesten.

‘Triest en schokkend’, zegt COC-voorzitter Astrid Oosenbrug over de onderzoeksresultaten. ‘We weten helaas al langer dat LHBTI-jongeren vaker gepest worden, maar het is bizar dat ook docenten soms meedoen. Zij zouden juist het goede voorbeeld moeten geven en LHBTI-jongeren moeten steunen.’

Het COC roept de formerende partijen in Den Haag op om te zorgen dat er meer en betere aandacht voor LHBTI-acceptatie op school komt. Zo zou bevorderen van acceptatie een verplicht onderwerp moeten worden op alle docentenacademies, moet er een einde komen aan afwijzing van LHBTI personen door scholen en moeten de zogenaamde kerndoelen voor het onderwijs op dit punt worden aangescherpt. Gemeenten kunnen scholen aanspreken op hun wettelijke plicht om LHBTI-acceptatie te bevorderen.

Ook schólen die nog niet met dit onderwerp aan de slag zijn, moeten volgens het COC in actie komen. Zo is het belangrijk dat er in de les positieve aandacht is voor LHBTI personen, dat docenten LHBTI-leerlingen expliciet steunen en altijd optreden tegen schelden met woorden als ‘homo’. Ook kunnen ze leerlingen helpen bij het oprichten van een Gender & Sexuality Alliance (GSA), een clubje van LHBTI-scholieren, vrienden en bondgenoten die werken aan een school waar iedereen zich veilig en prettig voelt. Uit onderzoek blijkt dat het beter gaat op scholen die deze maatregelen treffen.

Scholen en leerlingen kunnen door middel van de GSA Onderwijsstandaard samen toetsen of ze goed bezig zijn.

Het COC raadt LHBTI-scholieren die gepest worden aan om dit te melden bij hun mentor of de vertrouwenspersoon op school. Ook kunnen ze zich aansluiten bij de GSA of zich aansluiten bij Jong & Out, de veilige online community voor iedereen tot en met 18 jaar, wat ook je seksuele oriëntatie of genderidentiteit is.

Uit het onderzoek van de Universiteit Utrecht en de Rijksuniversiteit Groningen waarover Trouw op 16 september publiceert, blijkt dat van de LHBTI-jongeren ongeveer een kwart tot een derde wordt gepest, van de heterojongeren is dat 13 procent.

Waar 14 procent van de gepeste heterojongeren zegt dat het pestgedrag van leraren komt, is dat bij de gepeste LHBTI-jongeren 24 procent . Zij zeggen ook bijna dubbel zo vaak het slachtoffer te zijn van geweld door schoolpersoneel.

LHBTI scholieren worden vaker dan niet-LHBTI’s gepest in ruimtes waar geen toezicht is, zoals wc’s, kleedkamers of de parkeerplaats naast de school. LHBTI jongeren zeggen meer dan twee keer zo vaak dat ze niet over het pestgedrag durven praten. En áls ze het melden, wordt het volgens hen minder vaak opgelost.

Voor het onderzoek zijn bijna 30.000 scholieren van 136 verschillende scholen middels een anonieme enquête geïnterviewd. Een op de zes jongeren die aan het onderzoek meedeed, valt op hetzelfde geslacht of is transgender.

 [Bron: COC NL – Illustratie: GSA]

Categorie:
Algemeen, homepage, Jong & school, Veiligheid
Tags: