Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

‘Voor de zomer meer duidelijkheid over meerouderschap’

25 maart 2022 -

Het kabinet komt voor de zomer van 2022 met meer duidelijkheid over de wijze waarop meerouderschap in Nederland wordt ingevoerd. Dat antwoordde minister Weerwind (Rechtsbescherming) op 24 maart op vragen van de Kamerleden Ulysse Ellian (VVD) en Lisa van Ginneken (D66). COC pleit, samen met Meer dan Gewenst al lang voor een meerouderschapswet.

Steeds meer kinderen groeien vanaf de geboorte op in een gezin met drie of vier ouders. In praktijk gaat het vaak om een vrouwenpaar met een man, of een mannenpaar met een vrouw of vrouwenpaar. De wet doet nu net alsof de derde en vierde ouder niet bestaan. Dat heeft allerlei negatieve gevolgen voor het kind, bijvoorbeeld op het gebied van zorgverlof en erfrecht.  

Volgens COC en Meer dan Gewenst hebben kinderen recht op een goede juridische band met al hun ouders, of dat er nou één, twee, drie of vier zijn. Daarom pleiten de organisaties al lang voor een goede wet voor meerouderschap en –gezag, bijvoorbeeld met acties tijdens Pride Amsterdam en een petitie.

In 2016 adviseerde de Staatscommissie Herijking ouderschap het kabinet om een meerouderschaps- en gezagswet in te voeren. In COC’s Regenboog Stembusakkoord 2017 beloofden acht politieke partijen om daarvoor te zorgen. Het vorige kabinet kwam echter niet met een wetsvoorstel.

In COC’s Regenboogakkoord 2021 beloven tien partijen opnieuw om meerouderschap te regelen. Het kabinet gaat het Regenboogakkoord uitvoeren, staat in het coalitieakkoord van VVD, D66, CDA en ChristenUnie. In het debat op 24 maart beloofde minister Weerwind, op aandringen van VVD en D66, dat de regering nog voor de zomer met duidelijkheid komt over hoe die belofte over meerouderschap wordt uitgevoerd.

Draagmoederschapswet

Meer dan Gewenst en COC pleiten ook al langere tijd voor een goede draagmoederschapswet, om de positie van kind, draagmoeder en wensouders optimaal te beschermen. D Staatscommissie Herijking Ouderschap riep de regering in 2016 op om zo’n wet te schrijven. In antwoord op vragen van Ellian (VVD) en Van Ginneken (D66) beloofde minister Weerwind dat de draagmoederschapswet in de tweede helft van 2022 wordt ingediend.

Genderinclusief familierecht

Op verzoek van D66-Kamerlid Van Ginneken gaat de minister onderzoeken of het mogelijk is om het familierecht meer genderinclusief te formuleren, zodat de wettelijke bepalingen bijvoorbeeld beter van toepassing zijn op non-binaire personen. Dat kan door een termen als ‘persoon’ te gebruiken in plaats van ‘vrouw’ of ‘man’. De minister beloofde kort na de zomer een inventarisatie naar de Kamer te sturen. Ook TNN, NNID en COC pleiten voor een genderinclusief familierecht.

Tenslotte gaat minister Weerwind op verzoek van D66 kijken of het mogelijk is dat alleenstaande personen iemand kunnen aanwijzen die tegen fiscaal voordelig tarief van hen kan erven. Hier heeft ook het COC eerder voor gepleit.

Bron: COC NL – Foto COC en Meer dan Gewenst voeren actie voor meerouderschap tijdens Pride Amsterdam 2018: Tom Knoflook voor COC NL

Categorie:
Algemeen, homepage, Politiek
Tags: