Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

‘Bied geen podium aan homofobe Abdullah Hakim Quick’

16 december 2015 -

Bied geen podium aan Abdullah Hakim Quick. Die oproep doen COC Nederland en COC Amsterdam in een brief aan de Islamitische Studentenvereniging Amsterdam (ISA).

Quick, verbonden aan het Islamic Institute of Toronto, stelt dat de islamitische positie ten opzichte van homoseksualiteit ‘de dood’ is en meent dat het een psychische ziekte is die kan worden genezen.

Islamitische Studentenvereniging AmsterdamQuick spreekt op 22 en 23 december bij het ISA-symposium The Untold Islamic History, waar de geschiedenis van de slavernij vanuit verschillende perspectieven wordt belicht. Op de site van het symposium schrijft ISA: “We willen onze studenten bekend maken met verschillende perspectieven en deel laten nemen aan het openbaar debat. Daarom hebben we een geweldige spreker uitgenodigd: dr. Abdullah Hakim Quick.”

COC Nederland-voorzitter Tanja Ineke en Peter de Ruijter, voorzitter van COC Amsterdam, schrijven in hun brief dat ze het belang van een goed debat over slavernij begrijpen, maar roepen de studentenvereniging op om Quick daarbij geen podium te bieden wegens zijn homofobe uitspraken.

Kwetsend en bedreigend

De uitspraken van Quick zijn volgens het COC ‘kwetsend en bedreigend’ voor LHBT’s in het algemeen en voor LHBT-moslims in het bijzonder. LHBT-moslims zijn in Nederland onder meer verenigd in Stichting Ma’ruf en Haardvuur Avonden, waarmee het COC haar oproep aan ISA afstemde.

Het COC wijst er in de brief op dat ook LHBT’s die lid zijn van de Islamitische Studentenvereniging Amsterdam de uitspraken van Quick waarschijnlijk als kwetsend en bedreigend zullen ervaren. Deelname van Quick aan het symposium kan, wegens diens homofobe uitspraken, volgens het COC de discussie over slavernij overschaduwen. Ook kan zal deelname van Quick mogelijk worden gezien als legitimering van zijn uitspraken over homoseksualiteit. Tenslotte wijst het COC er in haar brief op dat al decennia geleden is vastgesteld dat homoseksualiteit géén ziekte is en dat ‘genezen’ van homoseksualiteit dus niet mogelijk is.

UPDATE – 18 december 2015

Het bestuur van de Islamitische Studentenvereniging Amsterdam (ISA) heeft COC Nederland op woensdag 16 december geïnformeerd dat het niet afziet van Shaykh Abdullah Hakim Quick als prominent spreker op hun symposium The Untold Islamic History. ISA geeft als reden dat men ‘begrip en saamhorigheid’ wil creëren en ‘zoveel mogelijk mensen’ symposium wil betrekken. Het bestuur spreekt van ‘ongegronde angst en vermoedens’ en uitspraken die worden ’toegedicht’ aan de heer Quick. Daarbij wordt verwezen naar een verklaring waarin Quick zich voor zijn uitspraken zou excuseren.

Uit de betreffende verklaring blijkt echter het tegendeel. Quick bevestigt zijn visie over de ‘bijzonder ernstige veroordeling in de islam tegenover homoseksualiteit’ en spreekt expliciet van een ‘reprimande’ aan het adres van homoseksuele Moslims. Quick heeft slechts spijt van de ‘indruk’ die zijn uitspraken hebben gemaakt. Ook wordt niet ingegaan op de misvatting dat homoseksualiteit een ziekte is.

In een reactie heeft het COC Islamitische Studentenvereniging Amsterdam nogmaals met klem opgeroepen om Quick geen podium te bieden en een bijeenkomst te organiseren waarbij écht iedereen zich welkom voelt, ook (Moslim) lesbiennes, homo’s, bi’s en transgenders.

[Bron: COC Nederland – Illustratie: YouTube Abdullah Hakim Quick]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

 

Categorie:
Geloof & cultuur, homepage
Tags:
, , , , , ,