Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Opnieuw roep om maatregelen tegen geweld

17 juni 2019 -

LHBTI-belangenorganisaties doen opnieuw een beroep op de Tweede Kamer om maatregelen te nemen tegen anti-LHBTI-geweld en -discriminatie. De Kamer debatteert op dinsdag 18 juni met minister Ingrid van Engelshoven over het LHBTI-emancipatiebeleid.

Er moeten bij de politie rechercheurs komen die gespecialiseerd zijn in de aanpak van discriminatie. Dat schrijven Transgender Netwerk Nederland (TNN), de Nederlandse organisatie voor seksediversiteit (NNID) en COC Nederland in een brief aan de Tweede Kamer. De oproep wordt gesteund door Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN), Inspraakorgaan Turken in Nederland (IOT) en Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI).

TNN , COC en NNID willen dat minister Van Engelshoven meer doet tegen cyberpesten. Transgender personen krijgen tien keer vaker dan gemiddeld te maken met uitschelden en pesten op internet. Ook wordt er op internet veel getreiterd wegens seksuele oriëntatie, herkomst, antisemitisme en godsdienst.

De belangenorganisaties pleiten verder voor actie tegen mishandeling van transgender kinderen. Die ervaren relatief vaak een gebrek aan emotionele steun van hun ouders en opvoeders en soms zelfs fysieke mishandeling. Docenten en hulpverlenende instanties zoals de jeugdzorg zouden hier meer oog voor moeten hebben en transgender kinderen beter moeten steunen.

Onnodige ‘behandeling’ van intersekse personen

NNID, TNN en COC willen dat er een verbod komt op niet-noodzakelijke medische behandelingen van intersekse personen zonder hun toestemming. Artsen proberen het lichaam van intersekse personen daarbij zonder noodzaak en zonder hun instemming in overeenstemming te brengen met wat volgens de heersende normen een ‘mannen-‘ of ‘vrouwenlichaam’ zou moeten zijn. Dit is een ernstige mensenrechtenschending en kan leiden tot groot fysiek en psychologisch leed.

Haast met Regenboogakkoord

De organisaties bepleiten dat de regering haast maakt bij de uitvoering van COC’s Regenboog Stembusakkoord. Zo zou er snel een verbod op LHBTI-discriminatie moeten worden verankerd in de Grondwet en moet er een goede regeling komen voor meerouderschap en –gezag. Hoewel het kabinet bijna halverwege de rit is, is tot nu toe alleen de Regenboogbelofte van een wettelijk verbod op transgender- en intersekse discriminatie uitgevoerd.

Aandacht voor intersectionaliteit

De belangenorganisaties pleiten ook voor meer aandacht voor intersectionele problematiek. Het gaat dan om mensen die te maken krijgen met een stapeling van achtergrondkenmerken die hen kwetsbaar maken, zoals hun seksuele gerichtheid, genderidentiteit, geslachtkenmerken, herkomst, geloof, huidskleur, fysieke of mentale beperking en het doen van sekswerk. TNN, NNID en COC pleiten voor meer onderzoek naar deze problematiek en maatregelen om die aan te pakken.

[Bron: COC NL, NNID & TNN – Foto COC en #ikbenhetzat voeren actie tegen anti-LHBTI-geweld bij de Tweede Kamer in Den Haag – door Geert van Tol Fotografie voor COC NL]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

 

 

 

 

 

 

Categorie:
homepage, Politiek, Veiligheid
Tags:
, , , , , , , , , , , , , , , ,