Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Overwinning in Tweede Kamer voor transgender- en intersekse personen

3 juli 2018 -

De Tweede Kamer stemde op dinsdag 3 juli in grote meerderheid voor een wettelijk verbod op discriminatie van transgender- en intersekse personen. Een overwinning, aldus het COC dat met TNN en NNID al lang voor de wetswijziging pleit.

“Dit is geweldig nieuws voor transgender- en intersekse personen in Nederland”, stelt COC-voorzitter Tanja Ineke. “De voor hen zo belangrijke expliciete wettelijke bescherming is nu binnen handbereik. Er is straks geen misverstand meer mogelijk: werkgevers, scholen, zorgverleners en anderen mogen transgender- en intersekse personen niet discrimineren!”

VVD, CDA, D66, GroenLinks, SP, PvdA, ChristenUnie, Partij voor de Dieren, 50Plus, DENK en Forum voor Democratie stemden dinsdag vóór het discriminatieverbod. Alleen PVV en SGP stemden tegen het voorstel. De Eerste Kamer beslist naar verwachting later dit jaar over het wetsvoorstel.

Het COC is de indieners van het wetsvoorstel – op de foto hieronder v.l.n.r.: Kirsten van den Hul (PvdA), Vera Bergkamp (D66) en Nevin Özütok (GroenLinks) – bijzonder erkentelijk voor hun initiatief.

Op dit moment is er in Nederland niet één wettelijke bepaling die transgender- en intersekse personen* expliciet tegen discriminatie beschermt. Transgender- en intersekse personen (tussen de 130 duizend en 1 miljoen Nederlanders) krijgen vaak met discriminatie te maken. 40 Procent van de transgender personen wordt op het werk gediscrimineerd, een derde wordt op zijn minst elke maand beledigd en 43 procent kreeg het afgelopen jaar te maken met geweld.

Intersekse personen ondervinden problemen bij participatie in opleiding, werk en vrije tijd. Het wetsvoorstel beschermt ook non-binaire personen en anderen die wegens hun genderidentiteit, genderexpressie of geslachtskenmerken gediscrimineerd worden. Na goedkeuring van de Eerste Kamer wordt het nieuwe discriminatieverbod opgenomen in artikel 1 van de Algemene wet gelijke behandeling (Awgb).

COC, TNN en NNID pleiten al lang voor een wettelijk verbod op discriminatie van transgender- en intersekse personen. In 2013 beloofde voormalig minister Ronald Plasterk politieke steun voor zo’n verbod aan het COC, maar er werd toen geen wetsvoorstel ingediend. Acht politieke partijen beloofden vorig jaar in COC’s Regenboog Stembusakkoord om het onderwerp te regelen. Het werd vervolgens ogenomen in het regeerakkoord van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie.

Biseksuelen

De Tweede Kamer stemde dinsdag ook voor een motie van SP-Kamerlid Jasper van Dijk. Daarin wordt de regering gevraagd om te onderzoeken of de term ‘homoseksuele gerichtheid’ uit het discriminatieverbod in de Awgb kan worden vervangen door ‘seksuele gerichtheid’. Het COC had daar op aangedrongen om te verduidelijken dat ook discriminatie van lesbiennes, biseksuelen, panseksuelen en aseksuelen verboden is. Alleen PVV, 50Plus en SGP stemden tegen dit voorstel.

* transgender personen: personen waarvan de genderidentiteit of -expressie verschilt van het geslacht waarmee zij bij geboorte geregistreerd zijn; intersekse personen: personen waarbij de geslachtskenmerken verschillen van de normatieve definitie van ‘man’ of ‘vrouw’.

[Bron: COC NL]

Foto’s:

  • Transgender- en intersekse personen en andere LHBTI-activisten in de Tweede Kamer tijdens de behandeling van de wetswijziging – foto Transgender Netwerk Nederland;
  • indieners wetsvoorstel – v.l.n.r. Kirsten van den Hul (PvdA), Vera Bergkamp (D66) en Nevin Özütok (GroenLinks) en hun medewerkers (achter) – foto: Vera Bergkamp/D66.

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

 

 

 

 

 

 

 

 

Categorie:
homepage, Intersekseconditie, Politiek, Transgender
Tags:
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,