Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

‘Schrap geslachtsregistratie van identiteitskaart’

1 april 2019 -

Schrap geslachtsregistratie van de identiteitskaart. Met die oproep reageren NNID, TNN en COC op een brief over geslachtsregistratie die minister Van Engelshoven namens het kabinet op maandag 1 april aan de Tweede Kamer stuurde.

In de brief beschrijft het kabinet welke stappen men wil zetten om onnodige geslachtsregistratie de komende jaren te beperken. COC, NNID en TNN vinden die stappen over het algemeen positief maar missen maatregelen die direct tot resultaat leiden.

“Door geslachtsregistratie te schrappen van de identiteitskaart bied je een directe, concrete oplossing aan mensen die nu dag in dag uit door het leven moeten met documenten die niet goed weergeven wie ze zijn”, aldus TNN, COC en NNID.

De huidige EU-regels over identiteitskaarten bieden de mogelijkheid om geslachtsregistratie achterwege te laten. De Nederlandse regering pleit in EU verband voor behoud van die mogelijkheid, maar registreert zelf nog wel het geslacht op identiteitskaarten. In landen als Italië en Duitsland hoeft het geslacht niet vermeld te worden op identiteitskaarten.

NNID, TNN en COC willen dat mensen de geslachtsregistratie ook op eenvoudige wijze uit hun paspoort kunnen laten verwijderen. Daartoe riep ook de rechtbank in Roermond het kabinet vorig jaar op in de zaak van Leonne Zeegers. Leonne vindt dat ‘m’ of ‘v’ in het paspoort in hun geval niet klopt.

COC, NNID en TNN willen dat de regering verplichte geslachtsregistratie uiteindelijk geheel afschaft. Volgens de belangenorganisaties is dat onder meer van belang voor intersekse personen, voor personen die zich niet thuis voelen in de categorie ‘man’ of ‘vrouw’ (non-binaire personen) en voor iedereen die vindt dat de overheid niet aangaat ‘wat er in je ondergoed zit’. Circa 4 procent van de Nederlanders voelt zich niet thuis in de categorie ‘man’ of ‘vrouw’.

TNN, COC en NNID vinden het positief dat het kabinet kennis en bewustwording over onnodige geslachtsregistratie wil bevorderen. Zo schrijft het kabinet aan de Kamer dat er een handreiking over (achterwege laten van) geslachtsregistratie voor bedrijven komt en is VNO-NCW met dit onderwerp aan de slag. Ook vinden de belangenorganisaties het positief dat het kabinet in kaart laat brengen hoe geslachtsregistratie in wet- en regelgeving beperkt kan worden. Na de zomer bericht het kabinet over de voortgang.

In COC’s Regenboog Stembusakkoord uit 2017 beloofden acht politieke partijen om geslachtsregistratie zoveel mogelijk af te schaffen. Dit voornemen werd overgenomen in het regeerakkoord van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie.

[Bron: COC NL – Foto: COC NL-Philip Tijsma]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

 

 

 

 

 

 

Categorie:
homepage, Intersekseconditie, Politiek, Transgender
Tags:
, , , , , , ,