Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Staatssecretaris belooft beterschap bij uitvoering LHBTI-asielbeleid

18 december 2018 -

Staatssecretaris Mark Harbers (Asiel) belooft beterschap bij uitvoering van het LHBTI-asielbeleid. Dat bleek tijdens een debat in de Tweede Kamer op 13 december. Het COC houdt scherp in de gaten of er daadwerkelijk verbetering optreedt bij de beoordeling van asielverzoeken van LHBTI’s.

Harbers schrapte in juli een aantal ondeugdelijke en stereotype criteria uit het LHBTI-asielbeleid, na verschijnen van een rapport van COC Nederland. Zo mag de IND er niet meer van uitgaan dat LHBTI’s altijd een ‘proces van bewustwording en zelfacceptatie’ doormaken. Ook moet de IND meer waarde hechten aan foto’s en verklaringen van derden, zoals de partner van de asielzoeker.

Uit onderzoek van het COC blijkt dat de IND het nieuwe beleid vaak niet uitvoert. Met name in oudere zaken beroept de organisatie zich nog regelmatig op stereotiepe criteria en worden verklaringen van derden vaak terzijde geschoven.

Het COC riep in een brief aan de Kamer op tot uitvoering van het nieuwe beleid. Dat leidde op 13 december tot vragen aan de staatssecretaris van Maarten Groothuizen (D66), Jasper van Dijk (SP) en Attje Kuiken (PvdA).

‘Menens’

In antwoord op die vragen stelde Harbers dat het hem ‘menens is’ met de uitvoering van het nieuwe beleid. Volgens de staatssecretaris vragen IND’ers LHBTI-asielzoekers inmiddels niet meer naar ‘processen van bewustwording en zelfacceptatie’. Hij verwacht ‘van maand tot maand verbetering’ en weet fouten aan ‘invoering van de nieuwe regeling in de zomer.’

Ten aanzien van oudere asielzaken stelde Harbers dat, wanneer het oordeel ‘vrijwel uitsluitend’  gebaseerd is op stereotiepe criteria, deze opnieuw kunnen worden beoordeeld. Het COC had er op aangedrongen dat alle zaken waarin stereotiepe criteria aan de orde waren, opnieuw zouden kunnen worden beoordeeld. De staatssecretaris toonde zich bereid om nog eens naar een aantal van deze zaken te kijken om te zien of verbetering van de uitvoering mogelijk is.

Het COC blijft de uitvoering van het nieuwe beleid nauwgezet volgen om te zien of er daadwerkelijk verbetering optreedt.

Ook LGBT Asylum Support vroeg onlangs om betere uitvoering van het nieuwe LHBTI-asielbeleid.

Rechtsbijstand

Het COC riep de Kamer ook op om te protesteren tegen de voorgenomen afschaffing van rechtsbijstand aan asielzoekers bij het indienen van hun asielverzoek. Die rechtsbijstand is volgens het COC essentieel, in het bijzonder voor asielzoekers die uit angst of schaamte vaak niet gelijk hun hele verhaal aan de IND vertellen, zoals LHBTI’s, bekeerlingen en getraumatiseerden.

Daarover werden vragen gesteld door D66, GroenLinks, SP en PvdA. Staatssecretaris Harbers stelde dat hij in januari een voorstel aan de aan de Kamer stuurt.

[Bron: COC NL – Foto staatssecretaris Harbers: Rijksoverheid.nl]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

 

 

 

 

 

 

 

Categorie:
homepage, Politiek
Tags:
, , , , , , , , , , , , ,