Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Stem vóór wettelijk verbod op discriminatie transgender- en intersekse personen

4 juni 2018 -

Stem vóór een wettelijk verbod op discriminatie van transgender- en intersekse personen. Die oproep doen COC Nederland, Transgender Netwerk Nederland (TNN) en Nederlands Netwerk Intersekse (NNID) in een brief aan de Tweede Kamer. De Kamer behandelt op dinsdag 5 juni een wetsvoorstel van D66, PvdA en GroenLinks over het verbod.

“Met deze wet is er straks geen twijfel meer mogelijk. Transgender- en intersekse personen weten zeker dat de wet hen beschermt en voor werkgevers, scholen en bedrijven is glashelder dat deze vorm van discriminatie verboden is. Dat is van groot belang”, aldus COC, TNN en NNID.

Momenteel is er in Nederland geen enkele wet die discriminatie van transgender- en intersekse personen* expliciet verbiedt. De groep, die bestaat uit tussen de 130 duizend en 1 miljoen Nederlanders, krijgt veel te maken met discriminatie.

Intersekse personen ondervinden problemen bij participatie in opleiding, werk en vrije tijd. Van de transgender personen in Nederland kreeg 43 procent de afgelopen 12 maanden te maken met geweld en ondervindt 40 procent discriminatie op het werk. Mensen worden geweigerd voor een baan of zelfs ontslagen wegens hun identiteit. Hoewel het gaat om duizenden gevallen van discriminatie, maken jaarlijks slechts enkele tientallen transpersonen daarvan melding. Verduidelijken dat de wet ook trans- en intersekse personen tegen discriminatie beschermt is dus geen overbodige luxe.

COC, TNN en NNID pleiten al lang voor een wettelijk verbod op discriminatie van trans- en intersekse personen. In 2003 beloofde de regering politieke steun voor zo’n verbod, maar er werd geen wetsvoorstel ingediend. Acht politieke partijen beloofden vorig jaar in COC’s Regenboog Stembusakkoord om het onderwerp te regelen en het werd opgenomen in het regeerakkoord van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. COC, TNN en NNID zijn de initiatiefnemers erkentelijk voor het indienen van hun voorstel.

Het wetsvoorstel van Vera Bergkamp (D66), Kirsten van den Hul (PvdA) en Nevin Özütuk (GroenLinks) bepaalt dat discriminatie op grond van genderidentiteit, genderexpressie en geslachtskenmerken verboden is. De wet beschermt dus bijvoorbeeld ook non-binaire, androgyne, agender, genderqueer, genderfluïde en polygender personen tegen discriminatie. Het verbod wordt opgenomen in de Algemene wet gelijke behandeling.

In hun brief vragen COC, TNN en NNID de Kamer om ook te verduidelijken dat discriminatie van biseksuelen en aseksuelen verboden is. Dat kan door de term ‘hetero- of homoseksuele gerichtheid’ in de wet te vervangen door ‘seksuele gerichtheid’, zoals internationaal gebruikelijk is.

Verder vragen de belangenorganisaties aan de Kamer om het voor een ieder mogelijke te maken om geslachtsregistratie op officiële documenten door te halen met een ‘X’. Dat is bijvoorbeeld van belang voor mensen die zich niet thuis voelen in het vakje ‘m’ of ‘v’. Op 28 mei riep de Limburgse rechtbank de wetgever op om dit te regelen.

Het wetsvoorstel én de oproep van COC, TNN en NNID krijgt ook de steun van de regenboogafdelingen van D66 (PRIDE66), GroenLinks (RozeLinks), PvdA (Roze Netwerk), SP (Rood voor Roze) en VVD (Thematisch Netwerk LHBTI). Dat maken zij bekent in een gezamenlijke open brief aan de Tweede Kamer.

*transgender personen: personen waarvan de genderidentiteit of expressie verschilt van het geslacht waarmee zij bij de geboorte geregistreerd zijn; intersekse personen: personen waarbij de geslachtskenmerken verschillen van normatieve definitie van ‘man’ of ‘vrouw’.  

[Bron: COC NL-TNN-NNID – Foto Transgendervlag: CC-National Progress Party]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

 

 

 

 

 

 

 

Categorie:
homepage, Intersekseconditie, Politiek, Transgender
Tags:
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,