Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Veranker onze rechten in de Grondwet!

4 december 2021 -

Veranker LHBTI-rechten in de Grondwet! Die oproep doet het COC in een brief aan de Tweede Kamer. De Kamer spreekt op donderdag 9 december over een wetsvoorstel met die strekking van D66, GroenLinks en PvdA. Het COC pleit al bijna 20 jaar voor verankering van LHBTI-rechten in de Grondwet.

‘Verankering in de Grondwet biedt een garantie dat we ook over vijftig of honderd jaar nog van onze zwaar bevochten rechten kunnen genieten. Dat we ook in de toekomst nog kunnen trouwen, kinderen kunnen opvoeden en beschermd zijn tegen discriminatie, zelfs als de politieke of maatschappelijke wind onverhoopt zou draaien in het nadeel van de regenbooggemeenschap,’ aldus COC-voorzitter Astrid Oosenbrug.  

‘Het is ook een opdracht aan de politiek van vandaag, om geweld tegen onze gemeenschap aan te pakken, te zorgen voor acceptatie op school en te werken aan een land waarin alle LHBTI-personen zich vrij voelen om zichzelf te zijn.’  

‘We kunnen ons geen mooier verjaarscadeau wensen dan deze verankering van onze rechten in de Grondwet’, aldus Oosenbrug. COC Nederland bestaat in december 75 jaar.

In die 75 jaar werden veel rechten bevochten. Zo kwam er een einde aan strafbaarheid (1971), een verbod op discriminatie van lesbiennes en homoseksuelen (1994) en van transgender, non-binaire en intersekse personen (2019). Het huwelijk werd opengesteld voor paren van gelijk geslacht (2001), voorlichting werd verplicht op school (2012) en er kwam een wet lesbisch ouderschap en een nieuwe transgenderwet (2014).

20 jaar van strijd

Het COC pleit al bijna 20 jaar voor verankering van LHBTI-rechten in de Grondwet, met honderden brieven, gesprekken met politici, publieksacties (foto) en opiniestukken. Dat leidde in 2004 voor het eerst tot Kamervragen. In COC’s Regenboog Stembusakkoorden van 2021 en 2017 beloofden tien politieke partijen om de Grondwetswijziging te regelen.  

Het wetsvoorstel dat de Kamer op 9 december behandelt, is ingediend door Alexander Hammelburg (D66), Laura Bromet (GroenLinks) en Habtamu de Hoop (PvdA). Dit voorstel werd eerder verdedigd door Vera Bergkamp, Nevin Özütok en Kirsten van den Hul en oorspronkelijk ingediend door Boris van der Ham, Naïma Azough en Anja Timmer. Het COC is de indieners bijzonder erkentelijk voor hun vele werk.

Het wetsvoorstel bepaalt dat ‘seksuele gerichtheid’ en ook ‘handicap’ als verboden discriminatiegronden worden toegevoegd aan artikel 1 Grondwet, naast de bestaande gronden godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras en geslacht. Op aandringen van het COC hebben de indieners en de regering verduidelijkt dat transgender, intersekse en non-binaire personen Grondwettelijk tegen discriminatie worden beschermd door de verboden discriminatiegrond geslacht. Ook landen als Zweden, Portugal, Malta en Zuid-Afrika kennen een expliciet Grondwettelijk verbod op LHBTI discriminatie.

De Tweede Kamer behandelt de Grondwetswijziging op 9 december voor de tweede keer. Een Grondwetswijziging moet twee keer door de Kamer en de Senaat worden aangenomen, de tweede keer met een twee derde meerderheid. Tweede Kamer nam het voorstel voor de eerste keer aan in juni 2020 en de Senaat in februari 2021.  

Bron: COC Nederland – Foto: Bij Pride 2019 voert het COC actie voor verankering van LHBTI-rechten in de Grondwet – fotograaf Tom Knoflook

Categorie:
Algemeen, homepage, Politiek
Tags: