Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Wijziging transgenderwet gaat niet ver genoeg

10 april 2019 -

COC, TNN en NNID vinden dat voorgestelde wijziging van de transgenderwet niet ver genoeg gaat. Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) stuurde vandaag een brief over de wet aan de Tweede Kamer.

“We zijn blij met de afschaffing van de deskundigenverklaring”, aldus TNN, NNID en COC, “maar dit voorstel biedt geen enkel soelaas voor intersekse personen en het schendt het recht op zelfbeschikking van transgender kinderen.”

Volgens de huidige transgenderwet moeten transgender personen minimaal 16 jaar oud zijn en beschikken over een verklaring van een psycholoog of een andere ‘deskundige’ om hun officiële geslachtsregistratie te kunnen wijzigen van vrouw naar man of andersom.

NNID, TNN en COC pleiten al lang voor aanpassing van de huidige wet. Ze beschouwen die als een inbreuk op het zelfbeschikkingsrecht van transgender personen. Ook biedt de huidige regeling geen soelaas voor intersekse personen, die voor wijziging van hun geslachtsregistratie naar de rechter moeten.

Minister Dekker stelt nu aan de Kamer voor om de deskundigenverklaring af te schaffen, en TNN, COC en NNID zijn daar blij mee. In Dekkers voorstel kunnen mensen hun geslachtsregistratie straks wijzigen door een melding bij de gemeente die na vier weken wordt herhaald.

Deze nieuwe regels gaan echter niet gelden voor transgender kinderen onder de 16 jaar. Zij kunnen hun geslachtsregistratie volgens het voorstel slechts in uitzonderingsgevallen via de rechter wijzigen.

TNN, NNID en COC vinden dat een schending van het zelfbeschikkingsrecht van transgender kinderen. Die weten volgens de belangenorganisaties vaak al op jonge leeftijd precies tot welk geslacht ze behoren. Ze ondervinden in hun dagelijks leven, op school en daarbuiten, veel problemen door paspoorten, diploma’s en andere documenten waarop een ander geslacht vermeld staat dan waarin ze leven.

Het voorstel van Dekker biedt ook geen soelaas voor intersekse personen, die voor wijziging van hun geslachtsregistratie nog steeds naar de rechter moeten. NNID, TNN en COC hadden de regering voorgesteld om het voor iedereen mogelijk te maken om met een eenvoudige administratieve procedure en zonder deskundigenverklaring of rechterlijk oordeel de geslachtsregistratie te wijzigen.

Afschaffen verplichte geslachtsregistratie

In zijn brief aan de Tweede Kamer meldt minister Dekker verder dat de regering mogelijk rond de zomer met voorstellen komt om geslachtsregistratie op officiële documenten achterwege te laten of te vervangen door een ‘X’.

Volgens COC, TNN en NNID is afschaffen van verplichte geslachtsregistratie in het bijzonder van belang voor non-binaire personen, mensen die zich niet thuis voelen in de categorie ‘man’ of ‘vrouw’ of die vinden dat het de overheid niets aangaat ‘wat er in hun ondergoed zit’. Het zoveel mogelijk afschaffen van verplichte geslachtsregistratie maakt onderdeel uit van COC’s Regenboog Stembusakkoord dat in maart 2017 door acht partijen werd ondertekend.

[Bron: COC, TNN & NNID – Foto: COC NL/Philip Tijsma]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

 

 

 

 

 

 

Categorie:
homepage, Intersekseconditie, Politiek, Transgender
Tags:
, , , , , , , , , , ,