Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

COC gematigd positief over uitspraak EU-Hof

3 december 2014 -

COC Nederland is gematigd positief over de uitspraak die het Hof van Justitie van de Europese Unie op 2 december deed over LHBT asielzoekers. Het Luxemburgse Hof bepaalt in zijn uitspraak waar EU-lidstaten aan moeten voldoen bij de behandeling van asielverzoeken van LHBT’s.

Zo bepaalt het Hof dat LHBT asielzoekers niet mogen worden ondervraagd over seksuele handelingen of de wijze waarop zij in praktijk aan hun seksuele gerichtheid vormgeven, want dat is in strijd met het recht op privacy. Ook mogen LHBT’s niet worden onderworpen aan ‘tests’ om hun homoseksualiteit vast te stellen en mogen bijvoorbeeld video-opnamen van seksuele handelingen geen rol spelen in de asielprocedure.

Het Hof stelt ook dat wanneer LHBT’s, bijvoorbeeld uit angst of schaamte, pas later in een asielprocedure uit de kast komen, daaruit niet de conclusie mag worden getrokken dat hun seksuele gerichtheid of genderidentiteit ongeloofwaardig is.

Het COC pleit al enige jaren voor het bovenstaande. Dat gebeurde bijvoorbeeld in het rapport Fleeing Homophobia (2011) van de Vrije Universiteit en COC, het eerste onderzoek ooit naar asielbeleid en -praktijk voor LHBT’s in Europa.

Het COC wijst erop dat ook de Nederlandse asielpraktijk nog niet altijd aan de nu door het Hof geformuleerde eisen voldoet. De organisatie wil dat staatssecretaris Teeven erop toeziet dat dat wel steeds gebeurt.

Het COC is teleurgesteld dat de eigen verklaring van de asielzoeker over diens seksuele gerichtheid of genderidentiteit volgens het Hof niet bepalend is voor de vraag of de betrokkene daadwerkelijk LHBT is. De verklaring van de asielzoeker vormt weliswaar het uitgangspunt, maar deze kan volgens het Hof door ondervragingen geverifieerd worden.

COC Nederland betreurt het verder dat het Hof onduidelijkheid laat bestaan over het gebruik van stereotypen over LHBT’s in de asielprocedure. Volgens het Hof mag een oordeel niet ‘louter’ op stereotypen over LHBT’s gebaseerd worden. Het COC wil dat stereotypen geen enkele rol spelen bij het beoordelen van de vraag of een asielzoeker LHBT is.

Het oordeel van het Hof is het antwoord op een vraag van de Nederlandse Raad van State. Die had het Hof gevraagd naar de wijze waarop kan worden vastgesteld of asielzoekers daadwerkelijk LHBT zijn. Net als de eerdere uitspraak van het Hof, waarin bepaald werd dat LHBT asielzoekers niet de kast in mogen worden gestuurd, geldt deze uitspraak voor de hele Europese Unie.

[Bron: COC NL, Europees Hof van Justitie – Foto Europees Hof van Justitie: CC-Cedrie Puisney]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

 

 

Categorie:
homepage, Internationaal, Politiek
Tags:
, , , , , , , , , , , , ,