Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Travestiewet in Guyana ongrondwettelijk

14 november 2018 -

Het Caribisch Hof van Justitie oordeelt dat de travestiewet in Guyana ongrondwettelijk is. De wet dient nu door Guyana uit het strafrecht geschrapt te worden. Dit vonnis is een grote overwinning voor de Guyaanse LHBTI-beweging. Het COC ondersteunde Guyana Trans United en de Society Against Sexual Orientation Discrimination (SASOD) bij deze rechtszaak.

De Guyaanse travestiewet maakt het strafbaar voor mannen en vrouwen om zich in het openbaar in de kleding van het andere geslacht te vertonen met een ‘ongepast bedoeling’. Op grond van die wet werden in februari 2009 vier trans vrouwen gearresteerd en veroordeeld. Na het voorlezen van het vonnis zei de rechter tegen de vier trans vrouwen dat zij ‘verward waren over hun seksualiteit’ en dat ze naar de kerk zouden moeten gaan om hun leven aan Jezus Christus te wijden.

Door Guyana Trans United met steun van SASOD werd deze veroordeling aangevochten bij het Guyaanse Hooggerechtshof en het Hof van Beroep. Daarbij werd ondermeer aangevoerd dat de wet in strijd zou zijn met de Guyaanse Grondwet. De veroordeling zou een aantasting zijn van het grondwettelijk recht op gelijke behandeling en non-discriminatie.

Omdat beide gerechtshoven de rechtsgeldigheid van de travestiewet in stand hielden, besloot de transbeweging de zaak voor te leggen aan het Caribisch Hof van Justitie (CCJ). Dit Hof is de hoogste rechtbank van landen aangesloten bij CARICOM, een organisatie van vijftien Caribische staten gericht op het bevorderen van onderling economische en sociale samenwerking. Guyana was in 1973 een van de oprichters van CARICOM, waar sinds 1995 ook Suriname lid van is.

Uit het vonnis blijkt dat de rechters van het Caribisch Hof van Justitie de Guyaanse travestiewet uitgebreid hebben onderzocht en getoetst aan de Grondwet van Guyana. De rechters komen tot het oordeel dat de in 1893 ingevoerde travestiewet inmiddels achterhaald is, geen rechtmatig doel meer dient en heden ten dage in strijd is met de geest van de Guyaanse Grondwet. Daarin zijn namelijk een aantal fundamentele grondrechten vastgelegd, die volgens de rechters enkel aangetast mogen worden als daar een dwingend publiek belang bij in het geding is. Dat is volgens de rechters niet aan de orde als het om de travestiewet gaat. Die wet leidt volgens de rechters door de vaagheid van de formulering (m.n. de ‘ongepaste bedoeling’) tot onrechtmatige discriminatie op grond van genderidentiteit en genderexpressie.

De rechters vonden bovendien dat de opmerkingen van de rechter in de eerste rechtszaak ongepast waren. Rechters mogen hun ambt niet misbruiken om hun geloof te verkondigen en bovendien is secularisme het fundament van de Guyaanse republiek.

Dit vonnis van het Caribisch Hof van Justitie betekent dat Guyana de travestiewet uit de stafwetgeving moet schrappen en dat is een grote overwinning voor de Guyaanse LHBTI-beweging. Dit vonnis van het Caribisch Hof van Justitie betekent dat Guyana de travestiewet uit de stafwetgeving moet schrappen en dat is een grote overwinning voor de Guyaanse LHBT-beweging. Guyana is het enige Zuid-Amerikaanse land waar homoseksualiteit, op grond van een oude Britse koloniale wet, nog strafbaar is. In juni werd voor het eerst een Pride-demonstratie – zie foto – door het centrum van de Guyaanse hoofdstad Georgetown georganiseerd.

COC Nederland ondersteunt sinds 2016 in het kader van het PRIDE-programma de activiteiten van de Guyana LGBT Coalition, bestaande uit drie lokale LHBT-organisaties: Guyana Rainbow Foundation, Guyana Trans United en SASOD. De organisaties houden zich bezig met het versterken van de LHBT-gemeenschap, met specifieke aandacht voor de belangen van lesbische en biseksuele vrouwen en de transgemeenschap. Naast capaciteitsversterking en belangenbehartiging bieden de organisaties aan LHBT’s een veilige plek om elkaar te ontmoeten en te steunen bij het verbeteren van hun sociaal-economische positie.

[Bron: COC NL, Demera Waves – Foto Guyana Pride: Terence Thompson]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

 

 

 

 

 

 

Categorie:
homepage, Internationaal
Tags:
, , , , ,