Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

‘Wereldwijde bescherming LHBTI’s moet drastisch verbeteren’

26 september 2017 -

Het COC heeft de Europese Unie opgeroepen de wereldwijde bescherming van LHBTI’s drastisch te verbeteren. Namens het COC sprak internationaal beleidsmedewerk Alexander Hammelburg op maandag 25 september het Europees Parlement toe over het gezamenlijk Europees buitenlandbeleid ter bevordering van de mensenrechten van LHBTI’s in de wereld.

Het COC is door het Europees sub-comité voor mensenrechten (DROI) uitgenodigd de resultaten te presenteren van een COC-onderzoek naar de effectiviteit van het EU-buitenlandbeleid ter bevordering en bescherming van mensenrechten van LHBTI’s wereldwijd.

Vorig jaar publiceerde COC Nederland het onderzoek waaruit blijkt dat de Europese Unie nog veel kan verbeteren in haar buitenlandbeleid. In 2013 committeerde alle landen van de EU zich aan de EU LHBTI-richtsnoeren. Deze richtsnoeren geven aan wat de EU-delegaties en ambassades van alle EU-lidstaten wereldwijd moeten doen ter ondersteuning van lokale LHBTI-bewegingen. Het onderzoek toont aan dat slechts door een derde van alle EU-delegaties gewerkt wordt aan mensenrechten van LHBTI’s. Dat is wat het COC betreft veel te weinig.

“Ons onderzoek toont aan dat de richtsnoeren momenteel hapsnap worden toegepast door EU-delegaties en de ambassades van EU-lidstaten. Implementatie van de richtsnoeren hangt ook sterk af van de kennis en belangstelling van individuele ambassademedewerkers, terwijl het een vast onderdeel zou moeten zijn van het dagelijks contact met andere landen”, stelt Hammelburg vast. “Activisten verwachten dat de EU zich krachtiger inzet voor het beschermen van de rechten van LHBTI’s en beloften daarover nakomt. De volledige implementatie van de EU LHBTI-richtsnoeren is de enige manier om die verwachtingen in te lossen.”

De oproep van het COC aan het Europees Parlement en de Europese Dienst voor Extern Optreden (EDEO) was dan ook duidelijk: Verbeter de implementatie van de EU LHBTI-richtsnoeren.

Direct na het uitbrengen van de resultaten van het COC-onderzoek eind 2016, riep het COC samen met ILGA-Europe de EU Hoge Vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid Federica Mogherini op om de inzet drastisch te verbeteren. Meermaals hebben de organisaties geprobeerd de aanbevelingen te bespreken, maar tot hun grote teleurstelling is er weinig respons geweest vanuit Brussel.

“Nu zijn het Europees Parlement en EU-lidstaten aan zet om de Mogherini verder aan te sporen meer werk te maken van systematische steun voor lokale LHBTI-bewegingen”, stelt Hammelburg.

Samen zullen het COC en ILGA-Europe zich sterk blijven maken bij de EU om meer werk te maken van het gezamenlijk Europees buitenlandbeleid voor de wereldwijde bevordering en bescherming van mensenrechten van LHBTI’s.

Zie HIER voor het statement van COC’s internationaal beleidsmedewerker Alexander Hammelburg – aanvang vanaf 1:02:21 minuten.

[Bron: COC NL – Foto Alexander Hammelburg: Europees Parlement-livestream]

Het COC vecht voor LHBTI-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

 

 

Categorie:
homepage, Internationaal
Tags:
, , , , , , , , ,