Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

‘Zorg voor veiligheid LHBTI vluchtelingen Oekraïne’

7 maart 2022 -

Zorg voor veiligheid voor LHBTI vluchtelingen en andere kwetsbare groepen uit Oekraïne. Die oproep doet COC Nederland in een brief aan de Tweede Kamer. De Kamer spreekt op woensdag 9 maart met de regering over het vluchtelingenbeleid.

Het COC roept Nederland op om samen met andere EU landen actie te ondernemen. Zo vragen we de regering en Tweede Kamer om samen met andere EU landen te zorgen dat er veilige noodopvang komt voor LHBTI personen aan de grens tussen Oekraïne en landen als Polen, Hongarije en Roemenië. Deze drie landen hebben zelf geen goede reputatie als het gaat om LHBTI-mensenrechten. Ook voor andere potentieel kwetsbare groepen, zoals mensen van kleur, zou er veilige opvang moeten zijn. Volgens o.a. Human Rights Watch krijgen ook Afrikaanse en Indiase vluchtelingen uit Oekraïne aan de grens veel te maken met discriminatie.

COC dringt er op aan dat de Nederlandse regering met andere EU landen bevordert dat transgender vluchtelingen, non-binaire personen en queer mannen die Oekraïne ontvluchten met een ‘m’ in hun paspoort tot de EU worden toegelaten. Er zijn de afgelopen dagen veel berichten dat deze groep problemen ondervindt bij het vluchten, zowel aan de Europese als aan de Oekraïense kant van de grens.  

Het COC wil dat de regering zorgt dat er in Nederland veilige opvang komt voor LHBTI-vluchtelingen uit Oekraïne en andere landen, bijvoorbeeld in de vorm van aparte, categoriale opvang voor LHBTI-vluchtelingen die daaraan behoefte hebben. Het COC pleitte daar ook al voor toen er in 2015-2016 veel Syrische vluchtelingen naar Nederland kwamen. Dat leidde er toe dat de Kamer voor een voorstel van Vera Bergkamp met die strekking stemde.

Vluchtelingen uit Oekraïne zullen de komende jaren waarschijnlijk niet worden beschouwd als asielzoeker, maar krijgen direct een tijdelijke verblijfsvergunning. In de brief aan de Kamer bepleit COC dat voor de periode daarna het asielbeleid voor LHBTI personen uit Oekraïne wordt versoepeld. Nu geldt Oekraïne nog als veilig land van herkomst met slechts ‘aandacht’ voor LHBTI asielzoekers. LHBTI vluchtelingen uit Rusland worden beschouwd als risicogroep en LHBTI vluchtelingen uit de Russische republiek Tsjetsjenië krijgen in Nederland in beginsel altijd een asielstatus.

COC steunde afgelopen week ook oproepen van organisaties als Lambda Warszawa, Forbidden Colours en Zero Flags Project voor veilige opvang van LHBTI-vluchtelingen uit Oekraïne.

Categorie:
Algemeen, homepage, Internationaal, Politiek, Veiligheid
Tags: