Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Belachelijk oordeel OM over Gomarusschool

15 juni 2022 -

COC Nederland noemt het besluit van het Openbaar Ministerie over de Gomarusschool ‘belachelijk’ en roept het OM op om alsnog vervolging in te stellen. Volgens het OM was er op de school sprake van strafbare discriminatie op grond van seksuele gerichtheid, en toch besloot men om niet te vervolgen.

‘We willen dat het OM een scherpe norm stelt, zodat voor elke school duidelijk is dat discriminatie en mensen uit de kast trekken volstrekt onaanvaardbaar is,’ aldus COC voorzitter Astrid Oosenbrug. ‘Er moet gerechtigheid komen voor de slachtoffers, die het OM nu in de kou laat staan.’

Dit alles is volgens het COC niet mogelijk nu het OM niet vervolgt en de rechter dus geen uitspraak kan doen. Een duidelijke rechterlijke uitspraak lijkt ook van belang omdat het Gomarus zelf weinig van de zaak lijkt te hebben geleerd. Op hun website beweert de school dat er géén strafbare feiten zouden zijn gepleegd en dat men zowel nu als in 2016, toen men leerlingen uit de kast dwong, ‘altijd het belang van de leerling voor ogen’ had.

Het COC zoekt contact met de slachtoffers en andere getroffenen van de Gomarusschool. De organisatie wil hen ondersteuning aanbieden, bijvoorbeeld bij het starten van een artikel 12-procedure om het OM alsnog tot vervolging te dwingen. 

Oud-leerling Marijn Baggerman zegt in de Volkskrant over het feit dat het OM niet vervolgt: ‘Het komt rauw op mijn dak vallen. Natuurlijk is het heftig om een school te vervolgen, maar het had mij een gevoel van gerechtigheid gegeven.’

NRC Handelsblad onthulde in 2021 dat de Gomarusschool leerlingen dwong om tegenover hun ouders uit de kast te komen. Ze werden daartoe zelfs opgesloten. Volgens een lesmethode die de school gebruikte is het praktiseren van homoseksualiteit ‘een zonde tegen de natuur’ en ‘een gruwel in de ogen van God’.

Diverse oud leerlingen deden aangifte. Het COC riep de regering op tot maatregelen. De Inspectie van het Onderwijs onderzocht de situatie op de school en deed ook aangifte wegens discriminatie om seksuele gerichtheid. Volgens het COC ligt er bij de Inspectie nu een taak om te bevorderen dat het OM in deze zaak alsnog vervolgt.  

Het OM stelt in een persbericht dat de school de grens van het toelaatbare heeft overschreden. Het Gomarus was voor LHBTI-leerlingen een onveilige plek. Het OM concludeert dat de school zich schuldig maakte aan twee strafbare feiten: dwang (artikel 284 Wetboek van Strafrecht) en het ter verspreiding of openbaarmaking in voorraad hebben van voorwerpen waarin tot discriminatie wordt aangezet (artikel 137e lid 1 sub 2 Wetboek van Strafrecht).

Toch maakte het OM op 15 juni bekend de scholengemeenschap niet te zullen vervolgen. De school zou haar beleid hebben aangepast en bij de behandeling van leerlingen geen onderscheid meer maken op basis van seksuele gerichtheid. Omdat het delict zou zijn gestopt, vindt het OM vervolging niet nodig.

Volgens het COC gaat dit er volstrekt aan voorbij dat het strafrecht ook andere functies heeft dan het ‘delict te doen stoppen’. Het gaat dan bijvoorbeeld om het stellen van een norm en het zorgen voor gerechtigheid voor de slachtoffers.

Het COC wil dat de regering zorgt dat er een einde komt aan afwijzing van LHBTI personen door alle scholen. Daarover maakte de organisatie afspraken met 10 politieke partijen in COC’s Regenboog Stembusakkoord.

[Bron: COC Nederland]

Categorie:
homepage, Jong & school, Politiek
Tags: