Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit

COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Stel voorlichting verplicht op docentenopleiding

13 april 2016 -

Stel voorlichting verplicht op docentenopleidingen. Die oproep doet COC Nederland in een brief aan regering en parlement. Aanleiding is een onderzoek van actualiteitenrubriek EenVandaag van 8 april. Daaruit blijkt dat slechts een kwart van de middelbare scholieren les krijgt over LHBT-acceptatie, terwijl die lessen sinds 2012 verplicht zijn. 

Met verplichte voorlichting op docentenacademies wil het COC bereiken dat scholen meer en betere voorlichting gaan geven. Het COC roept basis- en middelbare scholen op om zich aan de wet te houden en daadwerkelijk voorlichting te geven. De Onderwijsinspectie moet daar strikter op toezien.

‘Te gek voor woorden’

‘Het is te gek voor woorden dat de meeste scholen nog altijd geen les geven over LHBT-acceptatie, terwijl dat al vier jaar verplicht is,’ zegt COC-voorzitter Tanja Ineke. ‘Die lessen zijn hard nodig om LHBT-acceptatie in Nederland te verbeteren.’

Uit het EenVandaag-onderzoek blijkt dat LHBT-acceptatie volgens vier van de tien middelbare scholieren (38%) op hun school nooit is behandeld. Nog eens vier van de tien (38%) leerlingen zeggen dat een docent het slechts een keer kort ter sprake heeft gebracht. Slecht 13 procent van de leerlingen vindt dat hun school op een heel goede manier aandacht besteedt aan LHBT-acceptatie. EenVandaag ondervroeg voor het onderzoek ruim 1300 leden van het 1V jongerenpanel over LHBT-lessen.

Ook het COC krijgt regelmatig signalen dat scholen geen- of slechte voorlichting geven. Zo schrijft een leerling: “Het enige wat werd besproken waren een paar regels in ons biologieboek waarin stond dat een homo iemand is die op hetzelfde geslacht valt. Dat was het.” Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau (2015) meldt ongeveer de helft van de LHB-jongeren dat er op hun school nooit aandacht is voor LHBT-voorlichting.

Verplicht op docentenopleiding

Het COC roept minister Bussemaker (Onderwijs) in een brief op om lessen over LHBT-acceptatie verplicht te stellen op docentenopleidingen.

“Als docenten zelf nooit leren hoe het moet, dan zullen hun lessen over LHBT-acceptatie onder de maat blijven”, zegt COC-voorzitter Ineke daarover.

Uit onderzoek in opdracht van minister Bussemaker bleek in 2014 dat pabo’s en tweedegraads lerarenopleidingen in praktijk ‘vrijwel geen’ aandacht besteden aan LHBT-acceptatie. Het onderwerp wordt volgens het onderzoek ‘onvoldoende’ en ‘niet specifiek’ benoemd in de bekwaamheidseisen voor toekomstige docenten.

Ook PvdA vóór

Ook de PvdA wil verplichte LHBT-voorlichting op docentenacademies. Dat zei Emancipatiewoordvoerder Keklik Yücel in reactie op het COC-voorstel, op 8 april in een uitzending van EenVandaag op Radio 1. Op 14 april stelde ze hierover Kamervragen aan de regering, samen met de Kamerleden Joyce Vermue en Tanja Jadnanansing. De PvdA-Tweede Kamerleden willen onder meer weten of de regering ook van mening is dat lessen over LHBT-acceptatie onder de maat zullen blijven, als docenten in hun opleiding niet leren hoe ze die lessen moeten geven.

Homo meest gebruikte scheldwoord

De regering stelde voorlichting over LHBT-acceptatie in 2012 verplicht op basis- en middelbare scholen, na een jarenlange strijd van het COC. Aanleiding was de slechte situatie van LHBT-jongeren.  Zij worden vaak gepest om hun identiteit, ‘homo’ is op school het meest gebruikte scheldwoord en zelfmoordcijfers liggen onder LHBT-jongeren bijna vijf maal hoger dan gemiddeld.

[Bron: COC NL/EenVandaag – Foto COC-Voorlichtingsles: Mirjam van der Linde voor COC NL]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

Categorie:
homepage, Jong & school, Politiek
Tags:
, , , , , , , , , , ,