Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Dak- en thuisloze LHBTI-jongeren zijn driedubbel kwetsbaar

18 juni 2020 -

Dak- en thuisloze LHBTI-jongeren zijn driedubbel kwetsbaar. Dat blijkt uit een recent verschenen onderzoek van kenniscentrum Movisie. Het COC roept staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) op om snel te zorgen voor goede opvang voor deze groep.

“Uit dit onderzoek blijkt opnieuw hoe zwaar dak- en thuisloze LHBTI-jongeren het hebben, en hoe belangrijk goede opvang is”, reageert COC-voorzitter Astrid Oosenbrug. “Ik roep de staatssecretaris op om nog dit jaar te zorgen voor veilige crisisopvang voor LHBTI-jongeren en voor andere maatregelen om hun situatie te verbeteren. In het bijzonder voor jongeren onder de 18 jaar moet er veel gebeuren.”

De Kamerleden John Kerstens en Kirsten van den Hul (beiden PvdA) stelden op 18 juni Kamervragen aan staatssecretaris Blokhuis (VWS) en minister Van Engelshoven (OCW) naar aanleiding van de oproep van het COC.

Samen met Leger des Heils, HVO Querido en LHBTI-activisten organiseerde het COC in december 2019 een Kerstconcert om aandacht te vragen voor dak- en thuisloze LHBTI-jongeren. Het leidde tot veel media-aandacht. De D66-Kamerleden Vera Bergkamp en Antje Diertens vroegen de staatssecretaris om een actieplan. Staatssecretaris Blokhuis informeerde de Kamer dat hij dit najaar concrete stappen zet en hij liet Movisie een onderzoek uitvoeren. De maatregelen lijken vooral bedoeld voor jongeren boven de 18 jaar, terwijl er volgens de betrokken organisaties juist ook voor jongeren onder de 18 jaar goede opvang nodig is.

Uit dat onderzoek blijkt dat dak- en thuisloze LHBTI-jongeren driedubbel kwetsbaar zijn. Dak- of thuisloos zijn is op zichzelf al enorm zwaar voor jongeren. Voor LHBTI- jongeren, die soms worstelen met zelfacceptatie en veelal afgewezen zijn door hun familie of omgeving, komt deze kwetsbaarheid er nog bovenop. Vervolgens zijn er weinig veilige plekken in de opvang en komen pesten, geweld en misbruik vaker voor.

Movisie becijferde dat er in Nederland naar schatting 900 tot 2000 dak- en thuisloze LHBTI-jongeren zijn. De huidige ondersteuning en opvang voor deze groep is niet altijd veilig en onvoldoende sensitief als het gaat om seksuele en genderdiversiteit. De situatie van de jongeren is zeer zorgelijk.

Dak- en thuisloze jongeren hebben vaak te maken met een gezinssituatie waarin verwaarlozing, geweld, psychische problemen en middelengebruik aan de orde zijn. Voor LHBTI-jongeren komt daar met enige regelmaat bij dat zij worden afwezen door familie, hun directe omgeving of geloofsgemeenschap. Escalatie kan ontstaan als zij hun LHBTI-identiteit willen onderzoeken of uiten, waardoor ze niet langer veilig thuis kunnen wonen. Dit kan ook gebeuren in een redelijk stabiele thuissituatie.

‘Verstoten uit de thuissituatie’

“Deze groep is extra kwetsbaar. Dit geldt in het bijzonder voor jongeren onder de 18 jaar. LHBTI-jongeren zijn vaak verstoten uit de thuissituatie en hebben moeite om zichzelf en hun dak- of thuis-loos-zijn te accepteren. Het is echt noodzakelijk dat er voor deze groep extra voorzieningen komen. LHBTI-jongeren kunnen maar heel slecht overleven in de bestaande voorzieningen. Ze worden gepest, staan vaak onderaan de rangorde en zijn er vaak niet veilig. Dat geldt ook als het gaat om opvang in de pleegzorg en in opvanggezinnen”, zegt Margo Merts van het Leger des Heils in het onderzoek.

Els Meijsen, adviseur van Movisie en een van de auteurs van de publicatie: “Ondanks de coronacrisis hebben wij toch nog veel mensen kunnen spreken over dak- en thuisloze LHBTI-jongeren. Onze gesprekken met professionals in de jeugdhulp en maatschappelijke opvang, belangenorganisaties en jongeren geven een goed beeld van de huidige situatie van deze groep. Hun situatie is zeer zorgelijk. Veilige, kleinschalige (crisis)opvang is voor hen noodzakelijk.”

De huidige ondersteuning door de jeugdhulp en maatschappelijke opvang is onvoldoende LHBTI-sensitief en staat onvoldoende open voor deze jongeren, zo blijkt uit het Movisie-onderzoek. Niet uit onwil maar veelal door onbekendheid. Jongeren verbergen veelal hun identiteit, waardoor ze minder zichtbaar zijn. Bij- en nascholing van professionals, expliciete aandacht binnen organisaties en een goede samenwerking met LHBTI-belangenorganisaties zijn nodig om de situatie aan te pakken, zo is in de publicatie te lezen.

[Bron: COC NL – Foto Joel vertelt over zijn ervaringen tijdens het Kerstconcert: Geert van Tol Fotografie voor COC NL]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

Categorie:
Jouw belangen
Tags:
, , , , , , , , , , , , , ,