Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

COC pleit bij Staatscommissie voor meerouderschap

15 december 2014 -

Er moet een goede wettelijke regeling komen voor meerouderschap. Dat bepleitte COC Nederland op vrijdag 12 december bij de Staatscommissie Herijking Ouderschap.

COC-voorzitter Tanja Ineke vertelde de Commissie dat in de LHBT-gemeenschap steeds meer mensen bewust kiezen voor meerouderschap: twee lesbische moeders die samen met een homoman (en zijn partner) een kind opvoeden, of een homopaar dat samen met een vrouw een kind opvoedt.

Volgens het COC is het in het belang van het kind dat de band met al deze volwassenen juridisch goed beschermd wordt. Nu mag een kind volgens de wet niet meer dan twee ouders hebben.

Ineke schetste tijdens de hoorzitting de praktische problemen waarmee drie concrete meeroudergezinnen en hun kinderen in praktijk te maken krijgen omdat er geen wettelijke meerouderschapsregeling bestaat.

Zo kunnen er problemen ontstaan als niet-officiële ouders met het kind naar de dokter of naar ouderavonden op school gaan. Ze kunnen daar geweigerd worden omdat ze geen ouder zijn. Het zelfde geldt bij de douane als niet-officiële ouders met het kind op vakantie gaan.

Als de twee officiële ouders een ongeluk krijgen en overlijden, is er geen enkele garantie dat de derde of vierde ouder de opvoeding van het kind mag voortzetten. Bij een erfenis betaalt een kind 300 euro belasting over elke 1000 euro die het erft van zijn niet-officiële ouder, en slechts 100 euro bij officiële ouders.

Tanja bij staatscommissie - FOTO Philip Tijsma

Ook benadrukte de COC-voorzitter het belang van erkenning door de wet van feitelijk ouderschap. Derde en vierde ouders die hun kind een heel leven lang verzorgen, zijn volgens de wet nu officieel ‘niets’ van het kind. Kinderen beschouwen een volwassene als hun ouder, maar de wet geeft hen nu ongelijk.

De Staatscommissie onder leiding van Aleid Wolfsen vroeg onder meer of een regeling voor meerouderschap volgens het COC zal leiden tot meer conflicten tussen de betrokkenen. Volgens de belangenorganisatie doen conflicten zich voor in alle soorten gezinnen, of ze nu bestaan uit twee, drie of vier ouders. Het is beter om die situatie juridisch goed te regelen dan om één of twee ouders bij voorbaat juridisch buiten spel te zetten, zoals nu het geval is.

In Canada bestaat al een wettelijke regeling voor meerouderschap. In Engeland kunnen meer dan twee ouders het ouderlijk gezag krijgen.

Het COC pleit sinds 2011 voor een wettelijke regeling voor meerouderschap en meeroudergezag. Dat pleidooi was één van de redenen voor het instellen van de Staatscommissie. Het leidde eerder tot een onderzoek van het WODC naar meeroudergezag. Daaruit bleek dat een meerderheid van de meeroudergezinnen het ouderlijk gezag graag aan alle betrokken ouders zou willen geven, wat nu niet mogelijk is.

Bij de hoorzitting werd namens het COC gesproken door COC-voorzitter Tanja Ineke en Philip Tijsma (voorzitter COC’s Landelijke Werkgroep Politiek). Ook waren er vertegenwoordigers aanwezig van o.a. stichting Meer dan Gewenst.

[Bron: COC NL]

COC-voorzitter Tanja Ineke spreekt bij de Staatscommissie – foto: Philip Tijsma voor COC NL

Brandbox foto: Janus van den Eijnden

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

 

Categorie:
homepage, Politiek
Tags:
, , , , , , , , , , , , , ,