Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

COC positief over uitvoering Regenboogakkoord door nieuw kabinet

15 december 2021 -

Het nieuwe kabinet gaat COC’s Regenboog Stembusakkoord uitvoeren. Dat staat in het coalitieakkoord dat VVD, D66, CDA en ChristenUnie op 15 december presenteerden. Het coalitieakkoord bevat ook andere maatregelen tegen discriminatie en racisme. 

‘Dit is goed nieuws voor de Regenbooggemeenschap,’ reageert een trotse COC-voorzitter Astrid Oosenbrug. ‘Onze maandenlange inzet is niet voor niets gebleken. We zijn er nog niet, we gaan de uitvoering de komende tijd kritisch volgen, maar dit is zeer hoopgevend.’

In het Regenboogakkoord, dat het COC op 13 maart sloot met tien lijsttrekkers, beloven partijen maatregelen tegen geweld, (intersectionele) discriminatie en voor acceptatie op school. Ook belooft het Regenboogakkoord een meerouderschapswet, de mogelijkheid van een ‘X’ in plaats van M of V in het paspoort, transitieverlof voor trans personen en een verbod op niet-noodzakelijke operaties op intersekse personen zonder hun toestemming. Dat zijn zaken waar het COC onder meer samen met TNN en NNID voor pleit. 

Geweld aanpakken

Om geweld tegen LHBTI personen aan te pakken, worden volgens het regeerakkoord onder meer de LHBTI-politieteams van Roze in Blauw versterkt. Om discriminatie in het algemeen aan te pakken beloven VVD, D66, CDA en CU bijvoorbeeld gespecialiseerde non-discriminatierechercheurs en aanpak van online bedreiging. Dat zijn maatregelen waar antidiscriminatieorganisaties op initiatief van het COC al lang voor pleiten. Het coalitieakkoord belooft verder een meerjarig plan tegen discriminatie en racisme.  

Acceptatie op school

Met de uitvoering van het Regenboogakkoord beloven de vier coalitiepartijen dat scholen meer werk gaan maken van acceptatie en dat er een einde komt aan afwijzing door scholen. De Onderwijsinspectie gaat extra inzetten op de sociale veiligheid van LHBTI- en andere leerlingen. Ook komt er een verbod op lesmiddelen die anti-democratische waarden zoals discriminatie aanleren.

X in paspoort

In het Regenboogakkoord dat VVD, D66, CDA en CU beloven uit te voeren, staat verder dat er een verbod komt op zogenaamde ‘LHBTI-genezingstherapieën’ en verankering van LHBTI-rechten in de Grondwet. Voor non-binaire personen en anderen die geen ‘M’ of ‘V’ willen in hun paspoort of andere officiële documenten, komt er de mogelijkheid van een X.  Voor trans personen komt er transitieverlof en er komt een verbod op niet-noodzakelijke operaties op intersekse personen zonder hun toestemming. Ook belooft het Regenboogakkoord een meerouderschapswet, waar het COC samen met Meer dan Gewenst voor pleit.

In het Regenboogakkoord is verder afgesproken dat er extra inzet komt om de lange wachtlijsten voor transgenderzorg te bekorten. Ook moet er een einde komen aan het afwijzen van LHBTI-asielzoekers op basis van ondeugdelijke stereotypen. Het regeerakkoord belooft verder dat er bij de IND meer expertise komt voor de beoordeling van onder meer LHBTI personen.

Internationale strijd

Om de internationale strijd voor LHBTI-mensenrechten te steunen, bepaalt het regeerakkoord dat de regering zich gaat inzetten tegen LHBTI-mensenrechtenschendingen en dat het er meer geld gaat naar het mensenrechtenfonds. Ook blijven LHBTI mensenrechten een belangrijk onderwerp in het Ontwikkelingssamenwerkingsbeleid.

Bron: COC Nederland – Beeld: Op 13 maart tekenden lijsttrekkers COC’s Regenboogakkoord – Foto: Geert van Tol

Categorie:
Algemeen, homepage, Politiek
Tags: