Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

COC vraagt minister Weerwind om meerouderschapswet

21 juni 2022 -

COC Nederland vraagt minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) om dit jaar een meerouderschapswet te presenteren. De belangenorganisatie pleit voor deze en andere verbeteringen van het familierecht, zoals de X in het paspoort, in een brief aan de nieuwe bewindspersoon namens vijf LHBTI-belangenorganisaties.*

UPDATE 21 juni 2022: Op dinsdag 21 juni zette de Tweede Kamer een belangrijke stap richting meerouderschap. Men stemde voor een motie, waarin Lisa van Ginneken (D66) en Ulysse Ellian (VVD) de regering vragen om een wetsvoorstel op te stellen. COC en Meer dan Gewenst pleiten al lang voor zo’n wet. Er komt ook meer onderzoek. Dat is volgens ons niet nodig, maar dit keer niet vrijblijvend: de Kamer wil binnen een jaar een implementatieplan. Vóór de motie stemden VVD, D66, CDA, SP, PvdA, GL, PvdD, DENK, Volt, Den Haan, BBB, Gündoğan.

Een meerouderschapswet maakt onderdeel uit van COC’s Regenboogakkoord, dat het nieuwe kabinet volgens het regeerakkoord gaat uitvoeren.  Het COC pleit met Meer dan Gewenst al bijna tien jaar voor zo’n wet. De Staatscommissie Herijking ouderschap adviseerde de regering in 2016 om een meerouderschapswet in te voeren, maar dat is nog niet gebeurd.

‘Kinderen hebben recht op een goede juridische band met ál hun ouders, of dat er nu één, twee, drie of vier zijn’, zegt COC-voorzitter Astrid Oosenbrug. ‘Sinds het advies van de Staatscommissie is er alweer een hele generatie kinderen in meeroudergezinnen opgegroeid zonder de goede wet die ze verdienen. Er ligt een prachtige kans voor minister Weerwind om dit nu snel te regelen en wij zullen hem daar graag bij helpen.’  

Volgens de Nederlandse wet mogen kinderen nu maximaal twee ouders hebben, terwijl in praktijk steeds meer kinderen vanaf de geboorte drie of vier ouders hebben. Bijvoorbeeld omdat ze worden opgevoed door een vrouw of vrouwenpaar en een mannenpaar gezamenlijk.

Meeroudergezinnen lopen tegen allerlei problemen aan omdat er in Nederland geen goede wet is. Zo kan een kind wees worden als zijn twee juridische ouders overlijden terwijl zijn niet-juridische ouders nog in leven zijn. Het kind moet veel meer belasting betalen over bijvoorbeeld een studiebijdrage of schenking van zijn niet-juridische ouders. Pijnlijk voor veel meeroudergezinnen is dat de wet net doet alsof er maar twee ouders zijn, terwijl dat er drie of vier zijn.

X in het paspoort

De belangenorganisaties bepleiten in hun brief aan minister Weerwind ook dat iedere Nederlander de geslachtsregistratie in het paspoort op eenvoudige wijze moet kunnen laten doorhalen met een ‘X’  in plaats van ‘M’ of ‘V’. Dat is bijvoorbeeld van belang voor non-binaire personen en voor mensen die vinden dat het de overheid niets aangaat ‘wat er in hun ondergoed zit’.

Ook de X in het paspoort is een belofte uit COC’s Regenboogakkoord. D66-Kamerlid Lisa van Ginneken heeft op dit punt onlangs een voorstel ingediend.

In hun brief aan de nieuwe minister van Rechtsbescherming pleiten de belangenorganisaties verder onder meer voor een goede draagmoederschapsregeling en voor verbetering van de wet die wijziging van de geslachtsregistratie mogelijk maakt. Ook stellen de organisaties voor om interlandelijke adoptie weer mogelijk te maken vanuit landen waar geen problemen rond adoptie geconstateerd zijn. De regering besloot in 2021 interlandelijke adoptie geheel stil te leggen omdat in een aantal landen ernstige misstanden geconstateerd zijn.

*) De brief aan minister Weerwind is door het COC mede verstuurd namens Transgender Netwerk Nederland (TNN), de Nederlandse organisatie voor seksediversiteit (NNID), Bi+ Nederland en de Nederlandse stichting voor regenbooggezinnen Meer dan Gewenst.

Bron: COC Nederland – Foto: Rijksoverheid – Martijn Beekman

Categorie:
homepage, Politiek
Tags: