Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Diep triest kabinetsbesluit over meeroudergezinnen

12 juli 2019 -

Het is diep triest dat het kabinet meeroudergezinnen zo in de kou laat staan. Dat zegt COC Nederland in reactie op het besluit van minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) om geen meerouderschapswet in te dienen. Het COC roept VVD, D66 en andere partijen op om hun belofte na te komen en op korte termijn alsnog voor zo’n wet te zorgen.

“Ik vind het diep triest dat het kabinet meeroudergezinnen zo in kou laat staan. Ieder kind heeft recht op een goede juridische band met zijn ouders, of dat nou één, twee, drie of vier ouders zijn”, reageert COC-voorzitter Astrid Oosenbrug.

“Er ligt een kraakhelder advies van een staatscommissie en een twee derde meerderheid van de Kamer heeft ons beloofd om meerouderschap te regelen. Ik kan dit besluit van minister Dekker niet anders uitleggen dan als politieke koehandel over de ruggen van meeroudergezinnen. Ik reken er op dat VVD, D66 en andere partijen dat rechtzetten en alsnog op korte termijn voor een meerouderschapswet zorgen.”

De lijsttrekkers van coalitiefracties VVD, D66 en zes andere partijen – samen goed voor een twee derde meerderheid in de Kamer – beloofden in COC’s Regenboog Stembusakkoord van 2017 om meerouderschap en meeroudergezag snel bij wet te regelen. In 2016 riep de staatsscommissie Herijking Ouderschap het kabinet unaniem op om meerouderschap en meeroudergezag in het belang van het kind bij wet te regelen.

Toch maakte het minister Dekker op vrijdag 12 juli bekend alleen een zeer beperkte vorm van meeroudergezag (‘deelgezag’) mogelijk te willen maken. Daarmee zijn de juridische problemen voor meeroudergezinnen verre van opgelost.

Pijnlijk

“Met dit voorstel mogen de ouders straks bijvoorbeeld wel mee naar een klasseavond, maar het kind wordt wees als zijn twee officiële ouders overlijden. Ik vind dat onacceptabel”, aldus COC-voorzitter Oosenbrug.

Oosenbrug wijst er verder op dat, omdat het kabinet meerouderschap niet regelt, ouders aan hun kind moeten uitleggen dat hun derde of vierde pappa of mama officieel niets van ze is, en hoe pijnlijk dat is. Ook loopt het kind allerlei financieel voordeel mis, bijvoorbeeld omdat het veel meer belasting betaalt over een studiebijlage, schenking of erfenis. Het kabinet schetst in haar brief aan de Kamer nog een reeks andere nadelen voor kinderen in meeroudergezinnen van het niet invoeren van een meerouderschapswet, onder meer op het gebied van nabestaandenuitkeringen, wezenpensioen en het gebrek aan geboorteverlof voor de ouders.

Steeds meer kinderen groeien vanaf de geboorte op bij drie of vier ouders. In praktijk gaat het dan bijvoorbeeld om een lesbisch paar en een homoman of homopaar en hun kinderen. De band van deze kinderen met hun derde en vierde ouder wordt nu op geen enkele manier wettelijk beschermd of erkend.

Staatscommissie

De staatscommissie Herijking Ouderschap, die de regering in 2014 instelde, adviseerde in 2016 om meerouderschap en meeroudergezag volledig wettelijk te regelen en stelde een concept-wet op. Volgens de staatscommissie is het in het belang van kinderen in meeroudergezinnen dat de feitelijke situatie waarin zij opgroeien juridisch goed beschermd wordt. Ouder en kind moeten waar mogelijk tijdens het opgroeien wettelijk met elkaar verbonden blijven.

Een staatscommissie is de hoogste adviescommissie die de regering kan instellen. De staatscommissie Herijking Ouderschap bestond uit tien professoren en deskundigen met expertise op o.a. het gebied van kinderrechten, pedagogiek en privaatrecht.

Uit aanvullend onderzoek van de regering blijkt dat kinderen in meeroudergezinnen het ‘vanzelfsprekend en niet bijzonder’ vinden om bij drie of vier ouders op te groeien. In totaal liet het kabinet de afgelopen jaren zeven onderzoeken doen naar meerouderschap en –gezag, die alle positief uitvielen.

Jarenlang pleidooi

COC en Meer dan Gewenst pleiten al negen jaar voor een meerouderschapswet. In 2017 beloofden acht politieke partijen in COC’s Regenboog Stembusakkoord om dat snel te regelen. De kwestie leidde tot een conflict in de kabinetsformatie van 2017.  Met een opinieartikel in de Volkskrant, een boot met meeroudergezinnen, spandoeken langs de route en veel media aandacht voerden COC en Meer dan Gewenst tijdens Pride Amsterdam 2018 actie voor een snelle invoering van meerouderschap.

Draagmoederschap

Minister Dekker zal het advies van de staatscommissie om een draagmoederschapsregeling op te stellen wel uitvoeren, zo schrijft hij aan de Kamer. COC en Meer dan Gewenst zijn vóór een dergelijke regeling en positief over dit besluit van de minister. Wetgeving creëert optimale zekerheid voor kind, draagmoeder en ouders en voorkomt dat wensouders noodgedwongen hun toevlucht zoeken tot het buitenland waar zaken minder goed geregeld zijn.

[Bron: COC NL – Foto minister Dekker: Rijksoverheid.nl]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

 

 

 

 

 

 

 

Categorie:
homepage, Politiek
Tags:
, , , , , , , , , ,