Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

‘Doorbreek impasse rond LHBT’s in de noodopvang’

17 januari 2016 -

Doorbreek de impasse rond LHBT’s in de noodopvang voor asielzoekers. Die oproep doet COC Nederland zaterdag in een brief aan de Tweede Kamer. De Kamer spreekt op dinsdag 19 januari a.s. met staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Asiel) over de noodopvang.

In de brief constateert het COC dat er al maanden gesproken wordt over de problemen van LHBT-asielzoekers in de noodopvang, maar dat die problemen nog altijd onverminderd voortduren.

Het COC vraagt Kamerleden om een krachtig pleidooi voor veilige opvanglocaties voor iedereen en het aanpakken van daders van discriminatie, maar het COC wil ook dat de regering niet wegkijkt van de slachtoffers en zorgt dat die eventueel terecht kunnen in safe houses. COC-voorzitter Tanja Ineke roept de Kamer op om de principiële strijd over de ideale oplossing ter zijde te schuiven en te zorgen voor een pragmatische oplossing op de korte termijn.

Vertrouwenspersonen

Het COC pleit in haar brief voor het aanpakken van daders van discriminatie en voorlichting over het feit dat discriminatie niet geaccepteerd wordt. De belangenorganisatie wil dat er in de noodopvanglocaties speciale vertrouwenspersonen komen, waar LHBT’s en anderen terecht kunnen met klachten over onveiligheid. LHBT-asielzoekers ervaren nu nog vaak een hoge drempel om hun problemen bij COA-medewerkers te melden en voelen zich niet altijd serieus genomen.

Safe houses

Het COC wil ook dat er voldoende safe houses komen waar LHBT-asielzoekers die het slachtoffer zijn van pesterijen en bedreigingen, indien zij dat wensen, op adem kunnen komen in een écht veilige omgeving. Nu zitten deze asielzoekers vaak lange tijd op locaties waar zij de situatie als heel onveilig en beangstigend ervaren. Ook als er wél tegen daders wordt opgetreden, is de sfeer voor LHBT-asielzoekers in specifieke opvanglocaties vaak volledig verziekt. Soms vreest men repercussies, soms staan er nieuwe pesters op.

Minister Ard van der Steur erkende tijdens het vragenuur van 8 december 2015 dat safe houses uitkomst kunnen bieden in noodsituaties, maar de regering neemt daarvoor vooralsnog geen verantwoordelijkheid en legt de bal bij gemeenten.

Noodklok

Het COC luidde op 22 oktober jl. de noodklok over de situatie van LHBT-asielzoekers in de noodopvang. Velen van hen worden uitgescholden, gepest en bedreigd vanwege hun seksuele gerichtheid of genderidentiteit en durven soms hun kamer niet meer te verlaten uit angst voor hun veiligheid.

Het COC ontving sinds oktober veertien klachten van LHBT asielzoekers over onveiligheid in de opvang. Een groot aantal, in vergelijking met de twee klachten die de organisatie in het half jaar daarvoor ontving. Ook andere LHBT-organisaties, -activisten en LHBT-asielzoekers brachten voorbeelden van onveiligheid van LHBT’s in de noodopvang in onder meer Heumensoord en Alphen aan den Rijn naar buiten. Het COC vermoedt dat al deze signalen samen nog maar het topje van de ijsberg zijn.

De Kamerleden Sharon Gesthuizen (SP) en Attje Kuiken (PvdA) hebben inmiddels schriftelijke Kamervragen gesteld over de problemen in de opvang en de voorstellen van het COC.

[Bron: COC NL – Foto NOS Nieuwsuur: de homoseksuele asielzoeker Omar uit Syrië vertelt over de problemen in de noodopvang]

Voor meer informatie – zie:

Ontwikkelingen voor LHBT-asielzoekers in noodopvang

 

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

Categorie:
homepage, Politiek
Tags:
, , , , , , , , , , ,