Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Ontwikkelingen voor LHBT-asielzoekers in noodopvang

19 december 2015 -

Op 22 oktober luidde COC Nederland de noodklok over de situatie van LHBT-asielzoekers in de noodopvang. Hoewel het COC vindt dat de regering nog altijd te weinig doet om die situatie te verbeteren, komen er op vier locaties in Amsterdam en Rotterdam wel aparte, veilige opvanglocaties voor LHBT’s. Bovendien meldden zich honderden ‘maatjes’ voor LHBT-asielzoekers aan bij het COC. Hieronder een overzicht van de recente ontwikkelingen.

In het tv-programma Nieuwsuur van 22 oktober meldt voorzitter Tanja Ineke dat het COC binnen korte tijd veel klachten binnen kreeg van LHBT-asielzoekers die zich onveilig voelen in de noodopvang. Ze worden uitgescholden, gepest en bedreigd vanwege hun seksuele gerichtheid of genderidentiteit. Asielzoeker Omar uit Syrië (foto) vertelt in het programma over zijn ervaringen in de opvang.

Het COC vraagt staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Asiel) en minister Jet Bussemaker (Emancipatie) om extra maatregelen voor veilige noodopvang. Zo zouden daders steviger moeten worden aangepakt, moet duidelijk worden gemaakt dat discriminatie in de opvang niet wordt geaccepteerd en zouden er vertrouwenspersonen moeten komen in elke opvanglocatie waar LHBT’s en andere kwetsbare groepen problemen kunnen melden.

Aparte veilige opvang

Ook pleit het COC voor aparte, veilige opvanglocaties voor LHBT-asielzoekers die daaraan behoefte hebben. Dit is de oplossing die door LHBT-asielzoekers zelf het meest gewenst en genoemd wordt. Het pleidooi wordt ondersteund door LGBT Asylum Support, Secret Garden en The Hang Out 010, die daarvoor een internetpetitie starten. SP, GroenLinks en PvdA organiseren een hoorzitting over de kwestie.

Staatssecretaris Dijkhoff neemt geen extra maatregelen, zo laat hij op 16 november weten in antwoord op Kamervragen van de PvdA. Het COC vraagt de Tweede Kamer om in actie te komen. PvdA-Kamerlid Ahmed Marcouch krijgt op 26 november de toezegging van de staatssecretaris dat er in asielzoekerscentra een postercampagne tegen discriminatie komt, maar daar blijft het bij.

Amsterdam

Op 4 december laat de gemeente Amsterdam weten dat zij LHBT-vluchtelingen die daaraan behoefte hebben wél aparte opvang gaat bieden. Inmiddels zijn er twee van dergelijke locaties geopend; begin 2016 komt daar een derde bij.

Op 7 december stuurt minister Bussemaker (Emancipatie) een brief aan 42 zogenaamde ‘regenbooggemeenten’ waarin ze haar zorgen uit over de situatie van LHBT-asielzoekers. Ze dringt er bij de gemeenten op aan het voorbeeld van Amsterdam te volgen. Op 8 december laat de regering bij monde van minister Ard van der Steur (Veiligheid & Justitie) weten dat aanpakken van de daders het uitgangspunt van het kabinetsbeleid blijft, maar dat er in noodsituaties wel degelijk aparte opvang aan LHBT-asielzoekers kan worden geboden.

Op 15 december wordt bekend dat de gemeente Rotterdam gehoor geeft aan de oproep van minister Bussemaker. Hulporganisatie Humanitas wil tien LHBT’s gaan opvangen die in een asielzoekerscentrum in Alphen aan den Rijn werden bedreigd. Dat gebeurt onder meer op aandringen van het Rotterdamse PvdA-Raadslid Fatima Talbi.

Het COC blijft de komende tijd bij regering, Kamer en gemeenten aandringen op aanvullende maatregelen voor veilige noodopvang en aparte opvang voor LHBT’s op meer locaties.

Honderden maatjes!

In de tussentijd riep het COC mensen op om ‘maatje’ te worden van een LHBT-asielzoeker. Maatjes ondernemen sociale activiteiten met een asielzoeker. Het geweldige aantal van 300 mensen melden zich de afgelopen weken aan bij het COC.  Dat aantal is zo groot, dat nieuwe aanmeldingen voorlopig niet meer nodig zijn. Het COC dankt iedereen die zich heeft aangemeld!

[Bron/Foto: COC NL]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

 

Categorie:
homepage, Politiek
Tags:
, , , , , , , , , , , , , , , , , ,