Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Kom beloften na over aanpak geweld

2 december 2022 -

Kom de beloften na over de aanpak van geweld tegen LHBTI+ personen. Die oproep doet COC met vijf LHBTI+ belangenorganisaties in een brief aan de Tweede Kamer. De Kamer spreekt op 5 december met minister Dijkgraaf over het LHBTI+ Emancipatiebeleid.

Tien politieke partijen beloofden op 13 maart 2021 een reeks maatregelen tegen discriminerend geweld in COC’s Regenboogakkoord (foto). Volgens het coalitieakkoord van VVD, D66, CDA en ChristenUnie zouden die worden uitgevoerd. Ruim anderhalf jaar later is dat nog niet gebeurd, zo bleek onlangs uit de Emancipatienota van het kabinet.

Zo zou er tijd en geld komen voor de agenten van Roze in Blauw. Die bestrijden LHBTI+ discriminatie en steunen LHBTI+ personen bij het doen van aangifte. Dat doen ze in hun vrije tijd. Door de grote werkdruk bij de politie staat hun werk zwaar onder druk. In plaats van verlichting te bieden, belooft het kabinet de agenten alleen geld voor het vieren van een jubileum en bezoek aan een conferentie.

Ook zouden er bij de politie meer discriminatierechercheurs komen om discriminatiezaken tot op de bodem uit te zoeken. Er zou daarbij bijzondere aandacht uitgaan naar intersectionele discriminatie vanwege een combinatie van gronden, bijvoorbeeld omdat iemand zwart en transgender is. Toch zijn er niet meer dan vier discriminatierechercheurs aangesteld voor het bestrijden van alle discriminatievormen in heel Nederland.

Wel dienden GroenLinks en ChristenUnie eerder dit jaar een wetsvoorstel in om hogere straffen te stellen op geweld met een discriminatoire achtergrond.

Ziekenhuis ingeslagen

Zeven op de tien LHBTI+ personen krijgen in hun leven te maken met fysiek of verbaal geweld om wie ze zijn. Daarvan doen jaarlijks zo’n 2500 mensen aangifte. Toch worden er maar een stuk of vijf daders veroordeeld voor LHBTI+ discriminatie. De voorbeelden zijn legio. Een lesbische vrouw die in elkaar wordt geslagen om wie ze is. Een mannenpaar dat zeven keer wordt aangevallen omdat ze hand in hand lopen. Een veertienjarig kind dat het ziekenhuis in wordt geslagen omdat het niet wil zeggen of het een jongen of meisje is.

De organisaties dringen in hun brief ook aan op uitvoering van andere maatregelen uit het Regenboogakkoord. Het gaat bijvoorbeeld om meer en betere aandacht voor acceptatie op school en een einde aan zogenaamde ‘identiteitsverklaringen’, waarin scholen LHBTI+ personen afwijzen. Er zou een meerouderschapswet moeten komen, een einde aan de wachtlijsten voor transgenderzorg, een beter LHBTI+ asielbeleid en een verbod op non-consensuele, niet-noodzakelijke medische behandelingen van intersekse kinderen.

Verder pleiten de organisaties onder meer voor bijzondere aandacht voor de emancipatie van bi+ personen, voor emancipatiebeleid in Caribisch Nederland (Bonaire, Saba en Sint Eustatius) en voor voortzetting van het onderzoek naar de positie LHBTI+ personen in Nederland.

De brief aan de Kamer is verzonden namens COC Nederland, Transgender Netwerk Nederland (TNN), de Nederlandse organisatie voor seksediversiteit NNID, Bi+ Nederland en de Nederlandse Organisatie Aseksualiteit (NOA).

Bron: COC Nederland – Foto: Geert van Tol voor COC Nederland

Categorie:
Algemeen, homepage, Jouw belangen, Politiek, Veiligheid
Tags: