Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Kom snel met verbod op ‘LHBT-genezing’

11 juni 2020 -

Kom snel met een verbod op ‘LHBTI-genezing’. Die oproep aan Kamer en kabinet doet COC Nederland in reactie op een onderzoeksrapport dat minister Hugo de Jonge (VWS) op 10 juni naar de Tweede Kamer stuurde.

Uit het rapport blijkt dat er in Nederland zeker vijftien organisaties en personen actief zijn die aanbieden om LHBT-zijn te ‘verhelpen’. De gevolgen voor mensen die de ‘behandelingen’ ondergaan zijn ernstig.

“Dat je LHBT zijn kan ‘genezen’ is een fabeltje, je bent goed zoals je bent”, aldus het COC in een reactie. “Dat dit soort kwakzalverij in Nederland nog steeds voorkomt, staat nu onomstotelijk vast. Ook staat vast hoe ernstig de gevolgen zijn voor mensen die er het slachtoffer van worden. Het is nu aan de politiek om dit soort praktijken direct te verbieden.”

Volgens het onderzoeksrapport moeten de vijftien aanbieders van ‘LHBT-genezing’ in Nederland vooral gezocht worden in de hoek van de pinkster-, baptisten- en evangelische gemeenten. Vaak organiseren ze ook vakantiekampen, seminars en workshops gericht op het ‘verhelpen’ van LHBT-zijn. Ook enkele vrijgevestigde therapeuten bieden de behandelingen aan.

De onderzoekers vonden 68 LHBT-personen die, vaak langer dan een jaar, te maken kregen met ‘genezingstherapieën’. Ze vermoeden dat het hierbij gaat om het topje van de ijsberg.

Niet één van die personen kijkt positief terug op de pogingen om hun identiteit te veranderen. Ze ondervonden volgens het rapport ‘steeds meer problemen op allerlei gebied, omdat ze zichzelf feitelijk verloochenen’. Bijna allemaal kregen ze te maken met klachten als depressie, suïcidale gedachten, eetproblemen, seksuele problemen en eenzaamheidsgevoelens.

Het onderzoek naar ‘LHBT-genezing’ kwam tot stand op verzoek van D66-Kamerlid Vera Bergkamp.

Het COC pleit al lang voor een verbod op de zogenaamde LHBT-genezingstherapieën, net als bijvoorbeeld de christelijke LHBTI-organisatie LKP en de organisatie van moslim-LHBTI’s Maruf. In mei 2019 vroeg een Kamermeerderheid om een verbod. Alleen PVV, CDA, ChristenUnie, SGP en Forum voor Democratie stemden daar toen tégen.

De regering heeft nog geen wetsvoorstel ingediend. Naar verwachting komt het kabinet rond de zomer met voorstellen om de behandelingen aan te pakken. In maart 2020 maakte VVD-Kamerlid Zohair El Yassini bekend dat hij overweegt om een wetsvoorstel in te dienen waarin LHBTI-genezing wordt verboden.

In Malta bestaat sinds 2016 een totaal verbod op de zogenoemde conversietherapieën en in Duitsland is het aanbieden van dit soort therapieën aan minderjarigen sinds kort verboden. Ook in meer dan 20 staten in de VS is dat verboden. In België en het Verenigd Koninkrijk wordt wetgeving voorbereid.

[Bron: COC NL – Foto: SPLC]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

Categorie:
Gezondheid, Politiek
Tags:
, , , , , , , ,