Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Minister Dijkgraaf gaat door met Regenbooggemeentebeleid!

18 oktober 2022 -

Minister Robbert Dijkgraaf (Emancipatie) gaat door met het Regenbooggemeentebeleid. Dat maakte hij bekend op een congres over dit beleid van kenniscentrum Movisie. De 20 regionale COC-verenigingen en COC Nederland hadden hier in mei bij de minister op aangedrongen. Ze zijn blij met het besluit.

‘Om verandering te bereiken, is het belangrijk dat het emancipatiebeleid doordringt tot in de haarvaten van de samenleving,’ zo schreven de COC’s in mei aan de minister. Het Regenbooggemeentebeleid is volgens hen een belangrijk middel om dat te bereiken. De COC’s zijn blij dat de minister het beleid voortzet.

Minister Dijkgraaf wil zich de komende jaren met de regenbooggemeenten inzetten voor de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van lhbtiq+ inwoners. Hij stelt daarvoor tot en met 2026 jaarlijks € 1,24 miljoen beschikbaar. Dat is vergelijkbaar met het huidige budget.

‘Het gezamenlijk streven is de acceptatie van lhbtiq+ personen te laten toenemen onder de gehele bevolking,’ aldus minister Dijkgraaf.  

‘Extra aandacht is er nodig onder jongeren, ouderen en in kringen waar lhbtiq+ nog een taboe is. Vooroordelen, discriminatie, intimidatie en geweld tegen lhbtiq+ personen moeten afnemen. Lhbtiq+ personen moeten zich meer gesteund voelen, veilig en weerbaar op school, op straat, op het werk, in de zorg en thuis, in de sport en in hun eigen sociale kring,’ stelt de Emancipatieminister.

Met het Regenbooggemeentebeleid stimuleert de Rijksoverheid gemeenten om een actief LHBTI emancipatiebeleid te voeren. Gemeenten ontvangen van het Rijk een financiële bijdrage die ze matchen met eigen budget. Kenniscentrum Movisie ondersteunt met advies-op-maat, zodat gemeenten het wiel niet steeds opnieuw hoeven uit te vinden.

Over de voortzetting van de adviserende rol van Movisie is overigens nog geen duidelijkheid. Het COC dringt erop aan dat ook het werk van Movisie wordt voortgezet. Geen ander kenniscentrum heeft volgens het COC zoveel kennis van gemeentelijk LHBTI beleid en zulke diepe wortels in deze sector als Movisie.

De regionale COC’s willen dat de Regenbooggelden worden ingezet voor zaken als voorlichting op scholen, het bevorderen van de veiligheid van LHBTI personen en het werken aan acceptatie in de sport. Ook pleiten ze voor het steunen van activiteiten voor LHBTI personen die te maken hebben met intersectionele discriminatie. Het gaat dan bijvoorbeeld om biculturele personen en mensen van kleur, asielzoekers, ouderen en LHBTI-jongeren t/m 18 jaar.

Ook de vrijwilligers van de 20 regionale COC’s zélf verrichten tal van activiteiten om LHBTI acceptatie op gemeentelijk en regionaal niveau te bevorderen. Rond de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 sloten regionale COC’s Regenboogakkoorden met politieke partijen in negentig gemeenten. Daarin zijn afspraken neergelegd over het bevorderen van LHBTI emancipatie door gemeenten.  

Bron: COC Nederland & regionale COC verenigingen – Illustratie: COC Midden-Nederland sloot Regenboogakkoorden in 35 gemeenten, waaronder hier in Veenendaal (foto COC Midden-Nederland)

Categorie:
Algemeen, homepage, Politiek
Tags: