Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Regionale COC’s sluiten negentig lokale stembusakkoorden

15 april 2022 -

Regionale COC verenigingen in heel Nederland sloten in de periode rond de gemeenteraadsverkiezingen maar liefst negentig lokale stembusakkoorden. De regionale COC’s maken daarin afspraken met lokale politieke partijen over gemeentelijk LHBTI beleid.

In de akkoorden beloven politieke partijen aan het COC om zich de komende jaren in te zetten voor een diverse en inclusieve gemeente waar iedereen zichzelf kan zijn, ongeacht seksuele oriëntatie, genderidentiteit, genderexpressie, geslachtskenmerken, huidskleur, achtergrond of welke grond dan ook.

Zo zijn er concrete afspraken gemaakt over de aanpak van discriminerend geweld, het bevorderen van acceptatie op school en het aanpakken van intersectionele discriminatie (waarbij het gaat om een combinatie van non-discriminatiegronden, bijvoorbeeld huidskleur en genderidentiteit).Ook beloven partijen zich in te zetten voor bijvoorbeeld LHBTI-asielzoekers, mensen met een migratieachtergrond, roze ouderen, dak- en thuisloze LHBTI personen en mensen met een beperking. Verder is er aandacht voor onder meer zichtbaarheid van de regenbooggemeenschap, bijvoorbeeld met LHBTI-evenementen.

Absolute koploper is COC Midden-Nederland, dat uiteindelijk in 35 gemeenten een  Regenboogakkoord sloot. Zij worden gevolgd door COC Groningen-Drenthe (akkoorden in 11 gemeenten), COC Limburg (9 gemeenten), COC Rotterdam (8 gemeenten) en COC Haaglanden (6 gemeenten). In totaal sloten zeventien van de twintig regionale COC verenigingen gemeentelijke stembusakkoorden. Een geweldige prestatie die te danken is aan de onvermoeibare inzet van tientallen enthousiaste COC-vrijwilligers.

De Regenboogakkoorden werden gesloten in grotere steden als Utrecht, Rotterdam, Groningen, Den Haag, Maastricht, Amsterdam, Arnhem, Nijmegen, Zwolle en Eindhoven. Ook in tal val kleinere gemeenten tekenden politieke partijen een stembusakkoord met het regionale COC, van Bunschoten tot Landgraaf en van Krimpen aan den IJssel en Oldambt tot Pijnacker-Nootdorp.

De regionale COC verenigingen gaan de komende jaren toezien op een goede uitvoering van de akkoorden door politieke partijen.

Meer lezen over de activiteiten van de regionale COC verenigingen? Een overzicht van hun websites vind je onderaan DEZE pagina.

Rond de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 sloot COC Nederland een nationaal Regenboogakkoord met tien politieke partijen. Het eerste stembusakkoord sloot het COC in 2012.

Bron: COC Nederland & regionale COC verenigingen – Illustratie: COC Midden-Nederland sloot Regenboogakkoorden in 35 gemeenten, waaronder hier in Veenendaal (foto COC Midden-Nederland)

Categorie:
Algemeen, homepage, Jouw belangen, Politiek
Tags: