Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Senaat debatteert over verankering LHBTI-rechten in Grondwet

8 februari 2021 -

De Eerste Kamer debatteert op dinsdag 9 februari over een voorstel van D66, GroenLinks en PvdA om LHBTI-rechten te verankeren in artikel 1 van de Grondwet. Het COC pleit al bijna 20 jaar voor de Grondwetswijziging en roept de Senaat op om het voorstel snel aan te nemen.

‘Een opdracht voor vandaag en een garantie voor de toekomst’, noemt COC-voorzitter Astrid Oosenbrug de Grondwetswijziging. ‘Een opdracht voor vandaag, om te bevorderen dat de regering bijvoorbeeld het geweld tegen LHBTI’s aanpakt. En een garantie voor de toekomst, zodat we ook over 50 of 100 jaar nog steeds kunnen genieten van zwaar bevochten rechten zoals het opengestelde huwelijk.’

Het COC pleit al bijna twintig jaar voor de Grondwetswijziging. In 2017 beloofden acht politieke partijen in COC’s Regenboogakkoord om verankering in de Grondwet te regelen. Die belofte werd overgenomen in het regeerakkoord van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Om aan te dringen op haast, voerde het COC actie tijdens Pride 2019 (foto). Bij COC’s verkiezingsdebat op 5 februari jl. beloofden o.a. de lijsttrekkers van CDA, VVD, D66, GroenLinks, SP, PvdA, Partij voor de Dieren en 50PLUS opnieuw om de Grondwetswijziging te regelen.

In een recente brief aan de Senaat onderstreept het COC het belang van de Grondwetswijziging. ‘Er is de afgelopen decennia in Nederland ongelooflijk veel bereikt,’ aldus de belangenorganisatie. De Grondwetswijziging is volgens het COC nodig om die ‘verworvenheden veilig te stellen’ voor de toekomst. Want rechten van minderheden die nu vanzelfsprekend lijken, kunnen onder druk komen te staan. Het COC verwijst daarbij naar recente ontwikkelingen in landen als Polen, Hongarije, Brazilië en de Verenigde Staten.

Opengesteld huwelijk beschermen

Verworvenheden die Grondwettelijke bescherming verdienen, zijn volgens het COC zaken als de openstelling van het huwelijk voor paren van gelijk geslacht, dit jaar precies 20 jaar geleden. Ook het einde van strafbaarheid (1971), het wettelijk discriminatieverbod (1994), de wet lesbisch ouderschap (2014) en de verplichting voor scholen om LHBTI-acceptatie te bevorderen (2012) verdienen volgens het COC Grondwettelijke bescherming.

Volgens de belangenorganisatie is er een duidelijke maatschappelijke noodzaak voor een expliciet Grondwettelijk verbod op LHBTI-discriminatie, aangezien bijvoorbeeld 7 op de 10 LHBTI’s in Nederland te maken krijgen met fysiek of verbaal geweld om hun identiteit en ‘homo’ op school het meest gebruikte scheldwoord is. Nederland is afgezakt naar de dertiende plaats in Europa in de ranglijst van landen waar LHBTI-rechten goed geregeld zijn.

Op dit moment verbiedt artikel 1 van de Grondwet alleen discriminatie op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras en geslacht. Een expliciet Grondwettelijk verbod op LHBTI-discriminatie ontbreekt. De wetgever dacht bij de totstandkoming van het Grondwetsartikel dat dit onderwerp nog te zeer in de ‘taboesfeer’ lag.

De Eerste Kamer bespreekt op 9 februari het wetsvoorstel van Vera Bergkamp (D66), Nevin Özütok  (GroenLinks) en Kirsten van den Hul (PvdA) om daar verandering in te brengen. Deze Kamerleden willen met hun voorstel ook een verbod op discriminatie wegens handicap in de Grondwet verankeren. Het wetsvoorstel is oorspronkelijk ingediend in 2010 door de voormalig Kamerleden Boris van der Ham (D66), Naïma Azough (GL) en Anja Timmer (PvdA).

Als de Eerste Kamer met het wetsvoorstel instemt, begint na de Kamerverkiezingen de tweede lezing van Grondwetswijziging. Het voorstel wordt dan opnieuw besproken in de Tweede- en Eerste Kamer en moet dan een twee derde meerderheid halen. Het voorstel dat de Senaat op 9 februari bespreekt werd op 30 juni in de eerste lezing aangenomen met 124 stemmen vóór, alleen PVV, SGP, Forum voor Democratie en het lid Van Haga waren tegen.

[Bron: COC Nederland, Headerfoto: Tom Knoflook]

Categorie:
homepage, Jouw belangen, Politiek
Tags: