Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Stem voor LHBTI-rechten in de Grondwet!

19 juni 2020 -

Stem voor verankering van LHBTI-rechten in de Grondwet! Die oproep aan de Tweede Kamer doet het COC, aan de vooravond van de behandeling van een wetsvoorstel van Vera Bergkamp (D66), Kirsten van den Hul (PvdA) en Nevin Özütok (GroenLinks) op dinsdag 23 juni. Het COC pleit al bijna twintig jaar voor de Grondwetswijziging, die onderdeel uitmaakt van COC’s Regenboog Stembusakkoord.

UPDATE 23 JUNI 2020Goede voortekenen voor het verankeren LHBTI-rechten in de Grondwet! Er leek dinsdagavond in de Tweede Kamer een ruime meerderheid vóór het voorstel van D66, GroenLinks en PvdA om onze rechten te verankeren in artikel 1, waar we als COC al zo lang voor pleiten. VVD, CDA, D66, GroenLinks, PvdA en de partij van Henk Krol lieten doorschemeren vóór te gaan stemmen, de SGP tegen en de SP moet nog besluiten. PVV, Partij voor de Dieren, Denk, 50Plus en Forum waren afwezig bij het debat…. Het blijft nog even spannend, de stemmingen zijn op dinsdag 30 juni!

“Verankering van onze rechten in de Grondwet is een opdracht voor vandaag en een garantie voor de toekomst”, aldus COC-voorzitter Astrid Oosenbrug. “Een opdracht voor vandaag, zodat de politiek bijvoorbeeld anti-LHBTI-geweld aanpakt. En een garantie voor de toekomst, zodat we ook over 50 of 100 jaar nog kunnen genieten van zwaar bevochten rechten zoals het opengestelde huwelijk. Dus stem vóór die wet!”

Volgens het COC is er de afgelopen decennia in Nederland ongelooflijk veel bereikt voor LHBTI’s. Zo kwam er een einde aan strafbaarheid en werd het huwelijk opengesteld voor paren van gelijk geslacht. Het COC wil dat die zwaar bevochten LHBTI-rechten nu worden verankerd in artikel 1 van de Grondwet. Om zeker te stellen dat ook toekomstige generaties van deze rechten gebruik kunnen maken. Ook als de politieke of maatschappelijke wind zou draaien en LHBTI-rechten onder druk komen te staan.

Ook vandaag de dag is een duidelijke Grondwettelijke opdracht aan de politiek volgens de belangenorganisatie hard nodig. Zo nam het kabinet nog geen maatregelen tegen de vele gevallen van anti-LHBTI-geweld die zich de afgelopen maanden voordeden.

Op dit moment verbiedt artikel 1 van de Grondwet alleen discriminatie op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras en geslacht. Een expliciet Grondwettelijk verbod op LHBTI-discriminatie ontbreekt. De wetgever dacht bij de totstandkoming van het Grondwetsartikel dat dit onderwerp nog te zeer in de ‘taboesfeer’ lag.

Bergkamp, Van den Hul en Özütok willen ‘seksuele gerichtheid’ als verboden discriminatiegrond toevoegen aan artikel 1. Het COC heeft de Kamer gevraagd om te verduidelijken dat de Grondwet ook discriminatie op grond van genderidentiteit, genderexpressie en geslachtskenmerken verbiedt.

Het COC pleit al bijna twintig jaar voor verankering van LHBTI-rechten in de Grondwet. Dat gebeurde onder meer tijdens Pride Amsterdam 2019, met een open brief in dagblad Trouw, spandoeken langs de grachten, een boot in de parade en de opening van het NOS Journaal.

De kansen voor het wetsvoorstel lijken gunstig: acht politieke partijen – samen goed voor een twee derde Kamermeerderheid – beloofden in COC’s Regenboog Stembusakkoord om dit te regelen. Die belofte is opgenomen in het regeerakkoord, waardoor ook CDA en ChristenUnie zich er aan verbonden hebben.

Grondwetswijziging is een lange procedure. Het voorstel moet eerst met een gewone meerderheid worden aangenomen door de Tweede en Eerste Kamer. Na verkiezingen wordt het voorstel opnieuw behandeld, en dan moet het met een twee derde meerderheid worden aangenomen. Het eerste deel van de behandeling vond plaats op donderdag 5 december 2019. Het wetsvoorstel dat dinsdag wordt besproken, werd in 2010 ingediend door de voormalig Kamerleden Boris van der Ham (D66), Naïma Azough (GL) en Anja Timmer (PvdA).

Behalve ‘seksuele gerichtheid’ willen D66, PvdA en GroenLinks ook discriminatie wegens ‘handicap’ expliciet verbieden in artikel 1 Grondwet.

[Bron: COC NL – Foto COC-boot Canal Parade 2019: Tom Knoflook voor COC NL]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

Categorie:
Jouw belangen, Politiek
Tags:
, , , , , , , , , , , , , ,