Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

COC stuurt brief aan informateur Schippers

1 april 2017 -

COC Nederland heeft een brief gestuurd aan informateur Edith Schippers en de onderhandelaars van VVD, CDA, GroenLinks en D66. Daarin dringt het COC aan op een passage in het regeerakkoord over emancipatie van lesbiennes, homo’s, bi’s, trans- en interseksepersonen (LHBTI’s).

Het COC schrijft dat het van groot belang is dat ook het volgende kabinet werk maakt van LHBTI-acceptatie. Daarbij verwijst de organisatie onder meer naar het mannenpaar dat in Arnhem werd afgetuigd toen ze hand in hand liepen en naar de vele andere gevallen van geweld tegen LHBTI’s.

Het COC bepleit dat de aanpak van anti-LHBTI geweld een prioriteit wordt van het nieuwe kabinet. Om geweld te voorkómen moeten scholen volgens het COC meer doen aan LHBTI-acceptatie en moet het onderwerp verplicht worden op docentenacademies en mbo scholen. Om daders aan te pakken moet het wettelijk strafmaximum bij discriminerend geweld worden verhoogd en moet er op politieacademies meer aandacht komen voor discriminatiebestrijding.

Het COC vraagt Schippers en de onderhandelende partijen ook om de maatregelen uit COC’s Regenboog Stembusakkoord op te nemen in het regeerakkoord. Het gaat dan onder meer om het voeren van een ambitieus LHBTI-emancipatiebeleid, maatregelen om LHBTI-acceptatie op school te verbeteren, behoud van het strafrechtelijke discriminatieverbod, een wettelijk verbod op trans- en intersekse discriminatie en een expliciet verbod op LHBTI-discriminatie in artikel 1 van de Grondwet.

Alle partijen die momenteel onderhandelen over een nieuw kabinet, hebben voor de verkiezingen toegezegd dat ze een passage over LHBTI-emancipatie zullen opnemen in het regeerakkoord. VVD, D66 en GroenLinks tekenden op 7 maart jl. COC’s Regenboog Stembusakkoord; het CDA gaf aan de meeste maatregelen uit dit akkoord te steunen. Overigens tekenden ook PvdA, SP, 50PLUS, Partij voor de Dieren en Artikel 1 het Regenboogakkoord.

Het COC bepleit in de brief aan de informateur verder dat het nieuwe kabinet LHBTI-acceptatie bevordert in biculturele en religieuze kringen, in de zorg, de sport, op de werkvloer, op lokaal niveau en in het asielbeleid.

[Bron: COC NL – Foto Khadija Arib en Edith Schippers: Tweedekamer.nl]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

 

Categorie:
homepage, Politiek, Veiligheid
Tags:
, ,