Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Forse stijging aantal meldingen van LHBTI-discriminatie

28 juni 2021 -

Het aantal meldingen en aangiften van LHBTI-discriminatie is het afgelopen jaar met 13 procent gestegen. Dat blijkt uit onderzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken dat op 25 juni verscheen. Het COC vraagt de Kamer om maatregelen.

Uit het rapport Discriminatiecijfers in 2020 blijkt dat het totale aantal meldingen en aangifte van LHBTI-discriminatie bij politie en antidiscriminatiebureaus is gestegen van 2.072 in 2019 naar 2.336 in 2020. Discriminatie wegens seksuele gerichtheid (32%) is na herkomst (43%) de non-discriminatiegrond waarover de politie de meeste meldingen en aangiften ontvangt. Minister Kajsa Ollongren stuurde de cijfers op vrijdag 25 juni naar de Tweede Kamer.

Het COC roept de Kamer in een brief op om maatregelen te nemen. De Kamerleden spreken op woensdag 30 juni over het discriminatiebeleid van de regering.

Het COC pleit onder meer voor hogere wettelijke straffen bij discriminerend geweld, gespecialiseerde discriminatierechercheurs bij de politie en meer tijd en geld voor de agenten van Roze in Blauw. Ook wil de organisatie dat er meer aandacht komt voor intersectionaliteit: mensen die te maken hebben met discriminatie wegens een combinatie van non-discriminatiegronden.

Om geweld te voorkómen wil het COC dat scholen meer en betere aandacht besteden aan acceptatie van iedereen ongeacht seksuele gerichtheid, genderidentiteit, genderexpressie en geslachtskenmerken.

Tien partijen beloofden op 13 maart in COC’s Regenboog Stembusakkoord om bovengenoemde maatregelen te nemen. Het gaat om VVD, CDA, D66, GroenLinks, SP, PvdA, PvdD, Volt, BIJ1 en Liane den Haan.

Ook het totaal aantal meldingen van discriminatie steeg het afgelopen jaar fors, van 9.869 in 2019 naar 15.716 in 2020. Het aantal meldingen van discriminatie van moslims nam toe van 192 in 2019 naar 307 in 2020. Het totaal aantal meldingen en aangiften van discriminatie om herkomst steeg van 4078 (2019) naar 5499 (2020). Er is in het bijzonder sprake van een toename van het aantal meldingen en aangiften van discriminatie op grond van een Oost-Aziatisch uiterlijk.

Op 2 juni deed het COC met negen belangenorganisaties een beroep op informateur Mariëtte Hamer en de formerende partijen om discriminatie aan te pakken. De brief werd ook ondertekend door Bi+ Nederland, CIDI, Ieder(in), Inspraakorgaan Turken in Nederland (IOT), Nederlands Netwerk voor seksediversiteit NNID, Samenweringsverband van Marokkaanse Nederlanders (SMN), Transgender Netwerk Nederland en WOMEN Inc.

Categorie:
homepage, Politiek, Veiligheid
Tags: