Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Slachtoffers dienen artikel 12-klacht in tegen besluit tot niet vervolgen Gomarusschool

1 augustus 2022 -

Twee ex-scholieren van de Gomarus Scholengemeenschap hebben samen met advocaat Jan-Hein van Dijk een artikel 12-klacht ingediend tegen de beslissing van het Openbaar Ministerie (OM) om deze school niet te vervolgen. Het OM stelde vast dat er wel strafbare feiten zijn gepleegd jegens lesbische en homoseksuele scholieren, maar zag op 15 juni 2022 af van vervolging van de Gomarus, omdat de school haar beleid inmiddels zou hebben aangepast.

In de periode 2012-2017 dwong de reformatorische Gomarusschool leerlingen om uit de kast te komen tegenover hun ouders, terwijl ze daarvoor nog niet klaar waren. Ze werden zelfs opgesloten in een schoollokaal. Ook gebruikte de school een lesmethode waarin homoseksualiteit wordt afgewezen.

In 2021 zijn verschillende aangiftes gedaan van discriminatie en dwang, gepleegd door de schoolleiding. Op 15 juni 2022 maakte het OM bekend dat de school zich inderdaad schuldig heeft gemaakt aan strafbare feiten, maar dat er niet zal worden vervolgd omdat de school inmiddels nieuw beleid voert.

Na de bekendmaking van deze beslissing reageerde de Gomarus Scholengemeenschap als volgt: ‘Naar onze mening hebben er geen strafbare feiten plaatsgevonden. Medewerkers hebben altijd het belang van de leerling voor ogen, in 2016 en ook nu,”

Deze woorden raakten de slachtoffers Mace de With en Marijn Baggerman diep: “Het feit dat de Gomarus zegt dat er geen strafbare feiten hebben plaatsgevonden doet ons wederom enorm veel pijn. Volgens het OM hebben er wel degelijk strafbare feiten plaatsgevonden en wij zijn blij met die erkenning. Wij hebben nu absoluut niet het gevoel dat de Gomarus ervan geleerd heeft of verantwoordelijkheid neemt. Daarom willen we dat het OM alsnog vervolging instelt.”

COC Nederland staat achter de artikel 12-klacht van de slachtoffers en heeft zich als partij gevoegd. In een reactie liet de belangenorganisatie eerder weten het ‘belachelijk’ te vinden dat het OM niet tot vervolging overgaat.

‘Het is onbegrijpelijk dat het OM wel strafbare feiten constateert, maar niet overgaat tot vervolging. Zeker nu de school niets van de zaak lijkt te hebben geleerd. Het OM laat deze leerlingen in de kou staan. Het is belangrijk dat er alsnog vervolgd wordt en dat ook voor andere scholen duidelijk is: wat er op Gomarus gebeurde is onacceptabel,’ aldus een woordvoerder van COC Nederland.

Advocaat Jan-Hein van Dijk (Van Van Dijk Van der Meer Advocaten, te Haarlem), staat de slachtoffers bij in deze beklagprocedure: ‘De leerlingen zijn jarenlang gediscrimineerd en weggezet door de Gomarus en voelen zich niet gehoord. Wij vinden dat er een dwingende maatschappelijke noodzaak bestaat om de Gormarus wel te vervolgen. Dwang, opsluiting en discriminatie van kwetsbare leerlingen raakt het hart van het onderwijssysteem. Samen met hen ga ik mijn best doen om het gerechtshof te overtuigen dat het OM de school alsnog moet vervolgen.’

De artikel 12 procedure van de oud-leerlingen wordt mede mogelijk gemaakt door de actie Tikkie voor Leon van Leon Houtzager. Houtzager deed vorig jaar aangifte tegen een dominee in Krimpen aan den IJssel die opriep om homo’s ‘uit te bannen’. Toen het OM ook daar besloot om niet te vervolgen spande Houtzager, op dit moment vicevoorzitter en secretaris bij COC Rotterdam, een artikel 12 procedure aan. Van het geld dat over is van de crowdfundingsactie die hij daarvoor startte, wordt nu de zaak van de ex-leerlingen bekostigd.

“Van de crowdfundingactie ‘Tikkie van Leon’, waarin Tim Hofman van het programma BOOS mij heeft geholpen om 21.000 euro op te halen voor belangenbehartiging door advocaat Gerard Spong, had ik nog een substantieel bedrag over. Ik heb altijd gezegd dat dit geld ten goede moet komen aan LHBTI-acceptatie in de ‘bible belt’. Deze zaak rondom de Gomarus raakt mij in het hart en is in een aantal opzichten heel vergelijkbaar met mijn zaak. Voor mij daarom geen twijfel dat zij dezelfde steun verdienen die ik heb gehad. Ik wens de slachtoffers en advocaat Jan-Hein van Dijk veel sterkte en success toe en hoop dat hun actie slaagt,” aldus Houtzager.

Je kunt ook de actie van deze leerlingen weer steunen met een Tikkie, dat kan direct via deze link.

De advocaat-generaal en het Gerechtshof Den Haag hebben besloten om deze artikel 12-klacht met spoed te behandelen. De zitting vindt plaats op woensdag 24 augustus 2022 en is niet openbaar voor het publiek. Volgens advocaat Van Dijk komt een spoedbehandeling als deze zelden voor: “Dit is een indicatie dat het gerechtshof deze gevoelige kwestie serieus oppakt.”

Categorie:
Algemeen, homepage, Jong & school, Veiligheid
Tags: