Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

‘Zoveelste signaal dat actieplan tegen anti-LHBTI-geweld noodzakelijk is’

8 augustus 2019 -

Het COC vindt het voorstel van het Haagse VVD-raadslid Judith Oudshoorn-van Ginderen voor een wijkgerichte aanpak van discriminatie van LHBTI’s het zoveelste signaal waaruit blijkt dat een actieplan tegen anti-LHBTI-geweld noodzakelijk is. “Een veilige woonplaats zou voor iedereen vanzelfsprekend moeten zijn, ook voor LHBTI’s”, zegt COC-voorzitter Astrid Oosenbrug.

Uit cijfers van de CBS-veiligheidsmonitor blijkt dat LHBTI’s zich vaker onveilig voelen – ook in de eigen buurt – dan heteroseksuelen. En dat gevoel is niet onterecht: LHBTI’s zijn vaker slachtoffer van beledigingen, bedreigingen, geweld, vandalisme, diefstal en inbraak.

In De Telegraaf pleit Oudshoorn voor een wijkgerichte aanpak van die door LHBTI’s ervaren onveiligheid in hun buurt. Dit omdat ze van Haagse makelaars gehoord heeft dat die paren van gelijk geslacht regelmatig adviseren een bepaalde buurt links te laten liggen omdat daar bijvoorbeeld niet zonder negatieve reacties hand in hand kan worden gelopen.

“LHBTI’s krijgen ook in andere steden dan Den Haag te maken met fysiek of verbaal geweld. Zo is er onlangs nog een transgenderstel in Heerlen uit hun huis weggepest”, zegt Oosenbrug. “We zijn het geweld zat en pleiten dan ook al langere tijd bij het kabinet voor een steviger ‘actieplan anti-LHBTI geweld’ dan wat er nu ligt.”

Handreiking veilige wijken

Sinds 2017 ligt er ook een handreiking veilige wijken voor LHBTI’s, ontwikkeld door Natuurlijk Samen, een samenwerkingsverband van het COC, anti-discriminatiebureau Radar, Art.1, Kenniscentrum discriminatie Nederland, het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners, kenniscentrum Movisie en de Nationale Politie. Daarin staan adviezen en praktische tips voor gemeenten en wijkprofessionals om discriminatoir geweld in een vroeg stadium te herkennen en aan te pakken. De gemeente dient daarbij de regierol op zich te nemen. “In feite precies de integrale wijkgerichte ketenaanpak waar het Haagse raadslid Judith Oudshoorn-van Ginderen nu voor pleit”, zegt Oosenbrug.

Discriminatoir geweld tegen LHBTI’s is alleen effectief aan te pakken door een nauwe samenwerking tussen kabinet, gemeenten, politie en andere betrokken instanties waarbij plaatselijk de gemeente de regierol neemt. “De plannen liggen er. We roepen alle betrokkenen om hier zo snel mogelijk mee aan de slag te gaan”, zegt Oosenbrug.

[Bron: COC NL – Foto Hand-in-Hand: CC-torbakhopper]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

 

 

 

 

 

 

 

Categorie:
homepage, Veiligheid
Tags:
, , , , , , ,