Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

COC’s Bob Angelo Fonds steunt tal van LHBTI-initiatieven

20 september 2017 -

COC’s Bob Angelo Fonds steunde het afgelopen jaar tweeënveertig kleinschalige initiatieven gericht op ontmoeting en acceptatie van LHBTI’s. Dat werd mogelijk door de vele royale giften van COC-donateurs. Die werden onder meer bijeen gebracht tijdens True Colors, COC’s fundraisingsevenement in Paradiso op 22 januari jl. Alle donateurs: bedankt voor jullie steun!

Het Bob Angelo Fonds leverde bijvoorbeeld een bijdrage aan het Jong&Out Zomerkamp van COC Midden-Nederland (foto), een weekend in Zevenaar vol activiteiten voor bijna vijftig LHBTI-jongeren. Als LHBTI-jongeren elkaar ontmoeten, zoals bij een Zomerkamp, staan ze daarna vaak steviger in hun schoenen en zitten ze beter in hun vel.

Het Bob Angelo Fonds steunt veel activiteiten voor LHBTI-asielzoekers. Bijvoorbeeld de Open Closet-bijeenkomsten van het Wereldhuis in Amsterdam, waar LHBTI-asielzoekers elkaar ontmoeten en steunen. Ook leveren we een bijdrage aan de sociale activiteiten voor asielzoekers van COC Amsterdam en aan workshops van de Oegandese LHBTI-asielzoekers van Uganda Gay on the Move (UGOM).

Er gingen ook bijdragen van het Fonds naar bijvoorbeeld activiteiten voor biculturele- en moslim LHBTI’s, een congres voor transgender personen, Transgender Gedenkdag, een conferentie voor biseksuelen en een speciale dag voor LHBTI’s met een verstandelijke beperking.

Bob Angelo

Het Bob Angelo Fonds ondersteunt kleinschalige initiatieven gericht op ontmoeting en acceptatie van LHBTI’s. Bob Angelo, de schuilnaam van wijlen Niek Engelschman, was oprichter van het COC. Hij startte de beweging omdat hij vond dat homo’s en lesbiennes elkaar moeten kunnen ontmoeten. In zijn eigen woorden: “Het samenbrengen van mensen geeft je het gevoel dat je er niet alleen voor staat. Mensen kunnen samen de wereld veranderen.” Die ontmoeting blijven wij stimuleren met COC’s Bob Angelo Fonds.

Doneer ook!

Wil je zelf een bijdrage leveren aan het Bob Angelo Fonds? Klik dan HIER. Bij voorbaar hartelijk dank voor je steun!

Wil je een aanvraag doen bij het Bob Angelo Fonds? HIER lees je hoe dat moet.

[Bron/Foto: COC NL]

Het COC vecht voor LHBTI-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

 

 

 

 

Categorie:
Algemeen, homepage
Tags:
,