Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Weg vrij voor identiteitskaart zonder geslachtsregistratie

30 april 2019 -

De weg is vrij voor het schrappen van de geslachtsregistratie van de Europese identiteitskaart. Het Europese Parlement heeft ingestemd met een voorstel van de Europese Commissie en de Raad van Ministers om geslachtsregistratie optioneel te maken, zo meldt staatssecretaris Raymond Knops (BZK) op 30 april aan de Tweede Kamer.

Het besluit is een rechtstreeks gevolg van COC’s Regenboog Stembusakkoord dat in 2017 door acht politieke partijen werd getekend. Het akkoord bepaalt dat geslachtsregistratie door de overheid zo veel mogelijk wordt afgeschaft. Dat voornemen werd overgenomen in het regeerakkoord en was reden voor Nederland om in EU-verband met succes te bepleiten dat geslachtsregistratie op de identiteitskaart optioneel moet zijn.

COC, NNID en TNN riepen de regering onlangs op om verplichte geslachtsregistratie in Nederland daadwerkelijk te schrappen van de identiteitskaart. Nu de nieuwe EU-regels hiervoor de mogelijkheid bieden, willen de belangenorganisaties dat de regering er werk van maakt.

“Door geslachtsregistratie te schrappen van de identiteitskaart bied je een directe, concrete oplossing voor mensen die nu dag in dag uit door het leven moeten met documenten die niet goed weergeven wie ze zijn”, aldus TNN, COC en NNID.

Volgens de belangenorganisaties schrappen van verplichte geslachtsregistratie onder meer van belang voor intersekse personen, voor personen die zich niet thuis voelen in de categorie ‘man’ of ‘vrouw’ (non-binaire personen) en voor iedereen die vindt dat de overheid niet aangaat ‘wat er in je ondergoed zit’. NNID, TNN en COC willen dat mensen geheel vrij zijn om zonder inmenging van de overheid te bepalen of ze zich als vrouw, man, of op andere wijze willen presenteren. Circa 4 procent van de Nederlanders voelt zich niet thuis in de categorie ‘man’ of ‘vrouw’.

De nieuwe EU-regels bepalen ook dat landen die er voor kiezen om het geslacht wél op de identiteitskaart te vermelden, hun inwoners de mogelijkheid moeten bieden om zich met een ‘x’ te registreren, naast de ‘m’ of ‘v’. Er zijn echter geen Europese procedures of eisen vastgesteld om met een ‘x’ geregistreerd te staan. Op dit moment zal dat in de meeste EU-lidstaten nog ingewikkeld zijn. Wanneer de nieuwe EU-regels over de identiteitskaart in werking treden is nog niet bekend, over het algemeen duurt dat zo’n twee jaar.

[Bron: COC NL – Foto: Philip Tijsma voor COC NL]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

 

 

 

 

 

 

 

Categorie:
homepage, Intersekseconditie, Politiek, Transgender
Tags:
, , , , , , , , , , ,