Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Goed nieuws! Kamer vlakbij verankering LHBTI-rechten in Grondwet

10 maart 2022 -

Goed nieuws! De Tweede Kamer is vlakbij verankering van LHBTI-mensenrechten in de Grondwet. Dat bleek woensdagavond 9 maart tijdens een debat in de Kamer over een wetsvoorstel van D66, GroenLinks en PvdA. Het COC pleit al bijna 20 jaar voor deze Grondwetswijziging.

Er was woensdagavond 9 maart tijdens het debat in de Tweede Kamer brede steun voor het wetsvoorstel van Alexander Hammelburg (D66), Laura Bromet (GroenLinks) en Habtamu de Hoop (PvdA) om LHBTI-rechten te verankeren in de Grondwet. De indieners verdedigden hun wetsvoorstel met verve. Tijdens de stemming op dinsdag 15 maart zal blijken of het wetsvoorstel de benodigde twee derde meerderheid haalt. Daarna hoeft alleen de Eerste Kamer nog in te stemmen.

‘Het is heel goed nieuws dat Nederland de mensenrechten van LHBTI personen versterkt, juist in deze tijd waarin we dagelijks zien hoe kwetsbaar democratie en mensenrechten kunnen zijn en hoe belangrijk het is om die te koesteren’, aldus COC-voorzitter Astrid Oosenbrug.

‘Verankering in de Grondwet biedt een garantie dat we ook over vijftig of honderd jaar nog van onze zwaar bevochten rechten kunnen genieten,’ stelt Oosenbrug. ‘Dat we ook in de toekomst nog kunnen trouwen, kinderen kunnen opvoeden en beschermd zijn tegen discriminatie. Ook als de politieke of maatschappelijke wind onverhoopt zou keren in het nadeel van de regenbooggemeenschap.’   

‘We zijn er nog niet,’ zegt Oosenbrug, ‘maar de brede steun in de Kamer brengt ons vlakbij de Grondwettelijke verankering van LHBTI mensenrechten waar we al zo lang voor pleiten.’  

Alexander Hammelburg (D66) woensdagavond in de Kamer tijdens de verdediging van het wetsvoorstel – foto Jeanet van der Laan

Het COC pleit al bijna 20 jaar voor verankering van LHBTI-rechten in de Grondwet, onder meer met grote publieksacties bij Pride Amsterdam (foto onderaan). Deze Grondwetswijziging maakt onderdeel uit van COC’s Regenboogakkoorden van 2021 en 2017.

Verankering van LHBTI-mensenrechten in de Grondwet is al een feit in landen als Zweden, Portugal, Malta en Zuid-Afrika. Hoewel Nederland in 2001 als eerste land ter wereld het huwelijk openstelde voor paren van gelijk geslacht, is dat in ons land nog niet het geval. Mede daarom bungelt Nederland op de dertiende plaats in Europa van landen waar LHBTI-mensenrechten goed geregeld zijn. 

Het parlement behandelt het voorstel om LHBTI-rechten te verankeren in artikel 1 van de Grondwet momenteel voor de tweede keer. Een Grondwetswijziging moet twee keer door de Tweede Kamer en de Senaat worden aangenomen, de tweede keer met een twee derde meerderheid. De Tweede Kamer nam het voorstel voor de eerste keer aan in juni 2020 en de Senaat in februari 2021. Als de Tweede Kamer komende dagen opnieuw vóór het wetsvoorstel stemt, hoeft alleen de Eerste Kamer nog opnieuw voor te stemmen.

Het wetsvoorstel dat de Kamer nu behandelt, werd eerder verdedigd door Vera Bergkamp, Nevin Özütok, en Kirsten van den Hul en oorspronkelijk ingediend door Boris van der Ham, Naïma Azough en Anja Timmer. Het COC is alle indieners en hun medewerkers bijzonder erkentelijk voor het vele werk dat ze in dit voorstel hebben gestoken. Het voorstel verankert ook de rechten van mensen met een handicap in artikel 1 van de Grondwet.

Bron: COC NL – Foto COC-boot Canal Parade 2019: Tom Knoflook voor COC NL

Categorie:
Algemeen, homepage, Politiek
Tags: